De Protestantse Gemeente Engelen nodigt u van harte uit voor de Kerstvieringen en de Nieuwjaarsdienst in onze kerk

Herberg

De kaarsrechte weg achtergelaten

paden gezocht door velden van hoop

verdoold in moerassen van twijfel

verstrikt in een oerwoud van vragen

dan, om een bocht, valt er licht

er is een herberg in zicht

Welkom in de herberg van vrede

rust in vertrouwen zegt de waard

verfris je aan de bronnen van inzicht

verwarm je aan de lichtgloed van de haard

en voed je met het brood van de ontmoeting

en groet de pelgrims die hier zijn vergaard.

In de morgen de bries die je wekt

opstaan en verdergaan naar de einder

je hart openen, bedroefden troosten

je brood delen, vrede verspreiden

daar komt de herberg in zicht

van de Heilige van het licht

die je bij het vuur begroet

en je opneemt in zijn gloed.                                           (Catharina Visser)

*Muziek op Zondag

Zondag 11 december, 10.30 uur

Kerstconcert met violist Ewoud Mahler en cellist Martin Bungeroth

 

*Kinderkerstfeest

Zondag 18 december, 17.00 uur

met medewerking van kinderen van de kinderkringen, voor iedereen!

 

*Kerstsamenkomst senioren

Dinsdag 20 december, 11.00 uur tot ca. 14.30 uur

georganiseerd door de diaconie

 

*Kerstnachtdienst

Zaterdag 24 december, 22.00 uur, ds. Roel Knijff

met medewerking van de cantorij

 

*Kerstmorgen Gezinsdienst

Zondag 25 december, 10.30 uur, ds. Wil van Egmond

met medewerking van Adri Hordijk, trompet

 

*Nieuwjaarsgroet

Zondag 8 januari, 10.30 uur, ds. Roel Knijff

 

Koffie na de dienst

Wij wensen u gezegende feestdagen een een voorspoedig 2017