Tomas Halik 

De katholieke theoloog Tomas Halik geldt als een van de meest invloedrijke theologen van dit moment. In maart bezocht hij Nederland voor een tweetal lezingen naar aanleiding van de uitgifte, in het Nederlands, van zijn boek: “Raak de wonden aan”. Ook is hij geïnterviewd door Jacobine Geel in haar programma: “Jacobine”. Eén van zijn vorige boeken: “Geduld met God ” is in onze gemeente besproken door ds. Peter van Helden. 

Raak de wonden aan (iets over de inhoud)

Tijdens een bezoek aan India heeft Halik de plaats – Madras – waar het graf van Tomas vereerd wordt, bezocht. Tijdens een bezoek aan een kindertehuis komt het verhaal van de ongelovige Tomas, die de wonden van Jezus wil aanraken in een nieuw licht te staan. Hij realiseert zich, dat we de wonden van de wereld niet mogen ontvluchten, evenmin onze eigen wonden, maar ze minimaal moeten zien, aanraken en ons erdoor laten aangrijpen. Hij wordt zich ervan bewust, dat als je de pijn van de naasten en van jezelf niet serieus neemt, dat je dan niet het recht hebt God te belijden. Jezus laat het geloof van Tomas herleven door het aanraken van de wonden en dat betekent voor ons hier en nu: daar waar wij als mens het menselijk leed aanraken, ook ons eigen leed, zie je dat Hij leeft. Overal waar mensen lijden, kom je Hem tegen. 

In gesprek met elkaar 

De gedachten van Halik nodigen uit tot verder na denken en roept de nodige vragen op. Wat zegt hij verder in het boek en wat betekent dit voor hoe wij zelf in het leven staan? In een drietal avonden willen we het boek “Raak de wonden aan” bespreken. We zullen deze avonden beginnen met een korte samenvatting van de te bespreken hoofdstukken (elke keer een vijftal) waarna we het gesprek met elkaar aan willen gaan aan de hand van een aantal vragen. Voor een goed verloop van de gesprekken is het prettig als iedere deelnemer de genoemde hoofdstukken heeft gelezen. De samenvatting van de hoofdstukken en de vragen zullen we van tevoren toesturen zodat elke deelnemer zich kan voorbereiden. De avonden zijn gepland op 25 Februari, 17 Maart en 31 Maart. 

Je kunt je opgeven tot uiterlijk 17 Februari bij Greetje Poelstra ( 073-6420272 of greetjepoelstra52@gmail.com) of Peter van Tilburg (06 5372 1985 of p.a.van.tilburg@home.nl). De plaats en locatie volgt nadat de aanmeldingen binnen zijn.