Weet u nog, die zonnige dag in februari, na dat weekend waarin er ijs op de sloten lag? Die zondag dat heel veel jongeren en enkele ‘oudere jongeren’ (meer dan) 10 km renden voor het goede doel? Weet u nog dat zij 3.500 euro ophaalden voor Upendo centre, straatkinderenopvang in Tanzania?

Dat geld is goed besteed. Het gebouw is opgeknapt en er zijn extra klaslokalen gebouwd, zodat de kinderen nog beter kunnen werken aan hun toekomst. Kinderen, maatschappelijk werkers en andere betrokkenen in Tanzania bedanken iedereen die heeft bijgedragen. Hier enkele foto’s van voor en na de renovaties. Wij zijn blij met het resultaat en de goede contacten met het centrum, en met het initiatief van dorpsgenoot Frits Lavell!

Eerdere berichtgeving:

Zonovergoten Sponsorloop voor Upendo centre haalt 3.500 euro op!

De eindstand is bekend: er is 3.500 euro (!) opgehaald voor het Upendo straatproject in Iringa, Tanzania. Het geld is met een groet van hoop en zegen namens alle gevers overgemaakt naar Iringa. De diaconie is heel blij en trots op dit resultaat en bedankt jou en u van harte!

Op 21 februari is er flink hardgelopen rond de kerk in Engelen. Een aantal jongeren en volwassenen liep tenminste 10 kilometer, om geld in te zamelen voor het ‘Upendo straatproject’ in Tanzania.

Dit project komt op voor jongeren in Iringa, die door hun gezinssituatie of economische omstandigheden noodgedwongen op straat leven. Frits Lavell (foto linksonder, rechts) een van de Engelense jongeren, is tijdens een vrijwilligersstage eind vorig jaar, zelf werkzaam geweest in het centrum en zag met eigen ogen het grote contrast tussen leefomstandigheden van kinderen daar en kinderen hier.

Hartverwarmend startpunt, rustpunt of eindpunt met koffie en gebakken banaan was het plein bij de kerk. En niet alleen jongeren liepen getraind of ongetraind -op pure geestkracht- mee, ook een uitermate sportieve moeder, net als predikant Marloes, die zich nu letterlijk een hard- ‘lopend vuurtje’ betoonde!

Natuurlijk allemaal op veilige afstand in tijd en plaats, maar met één en dezelfde missie in deze veertigdagentijd: iets kunnen geven aan leeftijdsgenoten die het minder hebben.

Wilt u ook een bijdrage doen? Dat kan nog steeds!

Maak uw bijdrage over naar: Diaconie Protestantse Gemeente Engelen IBAN: NL23 RABO 0121 9151 58. Vermeld bij het onderwerp: Upendo, Tanzania

Alle hardlopers, wandelaars, sponsoren, verzorgers, zwaaiende en fietsende aanmoedigers en Scotty: hartelijk dank voor jullie inzet!

Eerder bericht:

Upendo centre is een centrum waar straatkinderen worden opgevangen in Iringa, Tanzania. In Iringa leven de meeste kinderen op straat en worden veel meldingen van kindermishandeling/- misbruik gemaakt. Upendo centre zoekt de kinderen op straat op en nodigt ze uit om naar het centrum te komen. Daar krijgen ze medische verzorging, onderwijs, een tijdelijke slaapplaats en eten. Uiteindelijk wordt er gezocht naar hereniging met ouders / familie of andere vormen van opvang. 

De medewerkers van het centrum werken ook aan preventie. In Iringa is veel alcoholmisbruik, waardoor gezinssituaties onveilig worden.Er is een overtuiging dat kindermisbruik geen probleem is. De medewerkers van het centrum proberen door voorlichting mensen ervan te doordringen dat veiligheid essentieel is voor kinderen.

Frits Lavell was als vrijwilliger in dit centrum en vertelt over zijn ervaringen: “De meeste kinderen die in het centrum wonen zijn van huis weggelopen omdat ze mishandeld werden door hun ouders, een ander deel van de kinderen is weggelopen uit armoede om geld te verdienen op straat. Terwijl de kinderen op straat leven worden ze vaak misbruikt en mishandeld. Voor sommige kinderen is dit geweld normaal geworden. Ook HIV/AIDS is een groot probleem onder de straatkinderen. Je merkt ook dat ze geen moeder hebben die van ze houdt. Ze missen liefde en gevoel.” 

In het centrum krijgen de kinderen 3 maaltijden per dag. Vaak zijn dat bruine bonen met mais in een soort pap vorm. 1 keer in de week krijgen ze rijst met wat vlees. 
Er zijn 2 slaapzalen in het centrum. Veel kinderen slapen zonder matras. Dat zijn ze gewend van de straat. 
De kinderen krijgen onderwijs aangeboden, zowel praktisch als theoretisch. De meisjes zijn vaak wat meer gemotiveerd om naar de les te gaan, de jongens willen eigenlijk de hele dag voetballen. Op dit moment is er geld nodig om de klaslokalen op te knappen en om het eten te kunnen betalen. Er staat nog een klaslokaal wat heel is. Het andere, dat gebruikt werd om praktijklessen te geven, is half ingestort. Het is nu erg lastig om de kinderen praktijklessen te geven terwijl hun toekomst daar wel vaak ligt.”

Frits vertelt meer over Upendo in een filmpje op YouTube. Klik op: Upendo Centre, kerk Engelen. Daar komen ook de kinderen en de program manager aan het woord.

Sponsors gezocht

Tijdens het Zoom-jeugdkerstdiner van de kerk vertelde Frits over dit centrum en de jeugd besloot een sponsorloop te organiseren.

De diaconie zamelt in deze periode in voor dit goede doel en doet zelf ook een bijdrage.

Op 21 februari lopen de jongeren en hun dominee 10 km hard. Enkele anderen doen wandelend mee. 

Wil je ook meedoen met de sponsorloop? Neem contact op met Marloes: predikant@kerk-engelen.nl

Sponsor je een loper, geef dan geen contant geld, maar spreek af welk bedrag je per gelopen kilometer wilt sponsoren. Na 21 februari neemt de loper contact met je op om door te geven hoe ver er daadwerkelijk is gelopen. Maak het afgesproken bedrag over naar: diaconie Protestantse Gemeente Engelen IBAN: NL23 RABO 0121 9151 58. Vermeld bij het onderwerp: Tanzania

Ook andere giften zijn welkom op dit rekeningnummer.

Bedankt namens de straatkinderen van Iringa.

Ds. Marloes Meijer