Uit de kerkenraad

Na een periode van vakantie en tot rust komen, kwam de kerkenraad op 21 augustus weer bij elkaar. In de vakantietijd is de bezetting wel eens wat mager, maar nu begint iedereen weer fris aan een nieuw seizoen. Allereerst werd Kees Wiechers door onze voorzitter Frederik de Bruijne van harte welkom geheten als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters; met de restauratie in het vooruitzicht een pittige job. Naar oud gebruik konden we weer vergaderen in huize Wiechers aan de Graaf van Solmsweg. Met de restauratie van het dak is men inmiddels begonnen. Ons kerkje staat geheel in de steigers.
Natuurlijk werd er uitgebreid gesproken over de aankomende visitatie. Omdat we alleen de beschikking hebben over de kerkruimte, vraagt de organisatie enig improvisatievermogen. Zoals in het speciale stukje over de visitatie staat, kunt u persoonlijk met de visitatoren in gesprek gaan of in een open sfeer met ons de broodmaaltijd delen. Gelukkig kunnen we een beroep doen op Bea Kagie. Zij zal de maaltijd verzorgen.
Ook de organisatie van de Monumentendag op 9 september kwam ter sprake. Leden van de restauratiecommissie zullen die dag in de kerk aanwezig zijn om bezoekers te informeren over onze kerk en onze kerkgemeente. De kerk zal vanaf 12 uur open zijn. Daar het zich laat aanzien dat er die morgen geen dienst zal zijn van de Remonstranten, verwijzen wij naar de dienst van de parochie in het kader van de Nationale Ziekenzondag. Wij zijn zelf betrokken bij de voorbereiding van deze dienst.
Na de start van het nieuwe seizoen op zondag 2 september denken we ook weer aan nieuwe High Fifty-morgens eind oktober en een Leerhuis samen met de Lambertusparochie in november. Kortom voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken over dingen van kerk en geloof die ons bezig houden.

 

Trudy Molenaar