Uit de kerkenraad, kerkblad november 2012

Het begin van oktober was voor de kerkenraad goed gevuld met vergaderingen.

Het begon op 2 oktober met de visitatie. Ds. T. Meier uit Werkendam en dhr. P. Hollaar uit Venlo bezochten onze gemeente als visitatoren. Eerst was er een gesprek met ds. Roel Knijff, daarna een broodmaaltijd met de kerkenraad en een aantal gemeenteleden. De mensen die waren uitgenodigd, vertegenwoordigden onder andere de kinderkringen, de cantorij, de pastoraatgroep, en de restauratiecommissie. Bea Kagie verzorgde de maaltijd op haar eigen speciale manier met heerlijke soep en broodjes. Na een voorstelronde en begin van de maaltijd met gebed verliepen de gesprekken met de beide visitatoren geanimeerd. Omdat er na de maaltijd gelegenheid was voor gemeenteleden om in een spreekuur de visitatoren te ontmoeten, vertrok de kerkenraad naar huize Wiechers aan de Graaf van Solmsweg. Later volgde een gesprek met voorzitter en scriba, daarna met de hele kerkenraad. Na ongeveer een half uur mocht ook de dominee zich weer bij ons voegen. Er werd gesproken over ieders drijfveer om in de kerkenraad te gaan, over hoe het jongerenwerk verliep en waarom er zo weinig vrouwen in de kerkenraad zitten. Uit het verslag dat de visitatoren maakten, bleek, dat zij een positieve indruk hadden over onze gemeente: “een prettig bezoek aan een kleine, maar vitale gemeente”.

In diezelfde week was ook de jaarlijkse gezamenlijke vergadering met delegaties van de kerkenraden van Drunen en Vlijmen. We waren te gast in de pastorie van Vlijmen. Het is belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen en om elkaar te kennen, vooral in situaties waarin we elkaar nodig hebben. We konden  kennis maken met ds. Elise Jansen, de nieuwe predikant van Drunen. We wensen haar een goede tijd in haar gemeente. Er werd van gedachten gewisseld over hoe om te gaan met privacy gevoelige gegevens in het kerkblad. De verschillende kerkenraden zullen hier over nadenken. Ook de mogelijkheid om in het jongerenwerk activiteiten uit te wisselen, kwam aan de orde. We eindigden met het samen zingen in de oude kerk van het lied: De dag door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij. Het was inmiddels ook half twaalf.

Op 9 oktober was de vergadering met het kerkbestuur van de St. Lambertusparochie. We konden terug kijken op een goede gezamenlijke vredesdienst in september. Eind oktober begint weer het leerhuis, dit keer over de zeven werken van barmhartigheid. Ook op deze avond kwamen we tot een open gesprek over wat ons bezig houdt.

Trudy Molenaar