Uit de kerkenraad, kerkblad dec. 2012 en jan. 2013

Zoals gewoonlijk in november werden ook dit jaar de begrotingen van kerkrentmeesters en diaconie besproken. Hein van den Berg lichtte de stukken van de kerkrentmeesters toe. Omdat enkele subsidies dit jaar ophouden, zullen er stimulerende acties moeten worden ondernomen om de kerkelijke financiën gezond te houden. Ook wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om in aanmerking te komen voor begeleiding van een kleine gemeente in een groeiende wijk.

Jenno Schulp gaf toelichting bij de begroting van de diaconie. Er is gekozen om enkele nieuwe projecten te ondersteunen, waarmee weer een relatie kan worden opgebouwd. De beide begrotingen werden goedgekeurd met dank aan de mensen voor het vele werk dat ze hiervoor verzet hebben.

De kerkenraad wil op woensdag 27 februari een gemeenteavond organiseren, waarop we de mogelijkheden met betrekking tot restauratie en eventuele uitbreiding van ons kerkgebouw kunnen bespreken. Met de prachtige maquettes in de kerk rijzen er veel vragen en het is goed die samen te delen. Er is natuurlijk ook ruimte om andere onderwerpen aan te dragen die ons als kerk bezig houden. In het kerkblad van februari volgt de uitnodiging met meer informatie

In de komende weken is er weer heel wat werk te doen in de voorbereiding op het Kerstfeest. De kinderen zijn bezig voor het kinderkerstfeest op 16 december, de diaconie verzorgt de seniorenviering,de kroon wordt gepoetst, de kaarten geplakt en verder zijn er nog talloze mensen actief om er ook dit jaar weer een stralend feest van te maken.
U bent van harte welkom bij onze Kerstdiensten!

Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede Adventstijd en gezegende Kerstdagen.

Trudy Molenaar