Zondag 7 april staan de drie gelijkenissen van Matheus 25 centraal (voor ingewijden: over de 5 wijze en 5 dwaze meisjes, het gebruik van de talenten en het laatste oordeel). Eerst een vertelling, daarna de verbanden, met als hoofdvraag: beloont God het goede en straft Hij het kwade?

Van Helden komt – in deze ‘gewone dienst in de rijke traditie van de Reformatie’ – met een uitleg vanuit een totaal onverwacht perspectief, uiteraard met de hem bekende dwarsverbanden en verwijzingen naar verleden én actualiteit.

Peter van Helden (emeritus predikant Grote Kerk, Den Bosch) gaat geregeld voor in een (thema-)dienst in onze kerk. Uit zijn vorige themadienst, beschouwingen vanuit filosofie, religie en literatuur, over het begrip ‘Ego’:

(…) ‘Ging het daar Jezus niet om? Het gedeeld menselijke, en daarmee het vervullend menselijke, het samen-menselijke. Samen IK-zijn: dat zal wel de kunst zijn, en dat dan in balans. On-afhankelijk, maar wel in relatie, elkaar wenselijk vinden, en nodig, tot helpen bereid.’ (…)

Hartelijk welkom in de kerk, zondag 7 april 10.30 uur.