Een themadienst over enthousiasme… Gelezen heb ik de FILOSOFIE VAN HET ENTHOUSIASME van Cornelis Verhoeven. Dat was voor mij zoiets als thuiskomen, herkend worden. Het staat als laatste hoofdstuk in zijn boek ‘Inleiding tot de Verwondering’ uit 1999. Ik citeerde hem in mijn afscheidspreek in 2009 van Rotterdam, tot verbazing van aanwezige Bosschenaren: hoe ken jij Meneer Verhoeven? Docent klassieke talen aan een Gymnasium aldaar. Tja, hij schreef ook columns in Trouw en ontleedde dan mooie woorden.

Onlangs las ik KAIROS van Joke Hermsen, en had een vergelijk bare ervaring: thuiskomen in haar gefilosofeer over Tijd en Nu. ´Kortsluiting´ noem ik momenten waarin ´het´ gebeurt.

Het zal in de themadienst gaan over electriciteit, stroom, kortsluiting van eeuwigheid en nu, die samenvallen. Van harte welkom!

Ds. Peter van Helden