Studiemiddag Focolare

Nooit meer dorst…: Augustinus en Chiara Lubich over vitaal geestelijk leven

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen 2015

Wat hebben Augustinus van Hippo uit de vierde eeuw en Chiara Lubich uit onze tijd gemeen als het gaat om vitaal leven vanuit een spiritualiteit? Uit nieuwe studies over de grote kerkvader Augustinus (354-430) en over Chiara Lubich (1920-2008), stichteres van Focolare, blijkt dat beiden in de wederzijdse liefde een weg van maximale vervulling ontdekken. Het is een weg die bij uitstek oecumenisch is. Michel Bronzwaer, afgestudeerd op dit onderwerp aan de Sophia University in Toscane, zal het thema op een interactieve manier belichten. Verder zullen enkele mensen vertellen over hun inzet om de evangeliewoorden over de wederzijdse liefde concreet te maken in hun dagelijks leven. Duidelijk zal worden dat de oecumene niet slechts een zaak van kerkleiders is, maar van iedereen.

De studiemiddag zal worden afgesloten met een korte oecumenische vesperdienst in de abdijkapel.

Open voor iedereen

De studiedag en de vesperdienst zijn een initiatief van de Focolarebeweging in Nederland en staan open voor alle belangstellenden. Het is inmiddels voor de derde keer dat dit initiatief plaatsvindt aan het begin van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Ieder jaar nemen hier zo’n 150 mensen aan deel.

De studiemiddag en vesperdienst vinden plaats op het terrein van het landelijk centrum Mariënkroon van de Focolarebeweging in Nieuwkuijk nabij ‘s-Hertogenbosch.

Gebedsweek

De Week van Gebed voor de eenheid van christenen wordt van 18 tot en met 25 januari 2015 gehouden. In heel de wereld zijn er plaatselijke initiatieven rond het thema ‘Dorst?’. Dit thema is geïnspireerd op het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4, 7), die bij een put met Jezus in gesprek raakt over ‘levend water’.

Focolarebeweging

Het is eigen aan de Focolarebeweging, die zich in heel de wereld inzet voor broederschap, te zoeken naar wat verbindt. Zij doet dit vanuit een spiritualiteit die is gebaseerd op de woorden uit het Johannes-evangelie: ‘Vader, mogen allen één zijn’ (17,21). De naam ‘Focolare’ betekent ‘vuurhaard’ en duidt op de plaats waar men eenheid ervaart en waar ervaringen worden uitgewisseld.

Datum: zondagmiddag 18 januari 2015

Tijd: aanvang studiemiddag 13.30 uur

Aanvang vesperdienst 17.00 uur

Locatie: Centrum Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk

Kosten: € 6,-

Aanmelding: niet verplicht, wel gewenst, op: pzlaan@focolare.nl

Inlichtingen: Johan van der Kouwe, pzlaan@focolare.nl, telefoon: 030-7508326