Onder de titel “Heden: de blijde boodschap van vreugde” (de beginwoorden van een Griekse Maria Boodschap-hymne) vindt op zaterdag 28 maart van 10.30 uur tot ongeveer 17.30 uur in Kasteel Hernen, gemeente Wijchen, een studiedag over iconen plaats. Op deze dag wordt stilgestaan bij de ‘werking’ van iconen als hedendaagse geloofsverkondiging. Dit gebeurt allereerst in drie achtereenvolgende voordrachten en later in drie gelijktijdige kleinere groepen. De studiebijeenkomst is een samenwerking tussen de Katholieke Vereniging voor Oecumene (’s-Hertogenbosch), atelier Hüsstege Iconen (Eindhoven) en de A.A. Brediusstichting (Hernen).

De studiebijeenkomst is bedoeld voor alle mensen die zich geraakt weten door iconen als verbeelding van het Mysterie, als een uiting van geloof en spiritualiteit; kortom, voor kenners en niet-kenners, voor ‘gewone’ geïnteresseerden, icoonschilders, catecheten, pastores, zoekers, iconenliefhebbers.

Het programma ziet er beslist interessant uit. Mocht u belangstelling hebben, meldt u zich dan bij mij (yklerk@home.nl). Ik stuur u dan het uitgebreide programma toe.

 

Yvonne Klerk