Hoewel het nog een ‘halve zomervakantie’ weg is, kondigen we vast onze startzondag aan.

18 september vieren we de start van het nieuwe seizoen in een kerkdienst voor jong en oud en iedereen er tussenin. Tijdens deze dienst hopen we Carina Harms te mogen bevestigen als ouderling.

Na de dienst is er koffie, thee en fris en een gezellige lunch. Deze lunch is voor iedereen die zich verbonden weet met onze kerk en gemeente, dus vrienden en bekenden, betrokkenen zijn allen van harte uitgenodigd.

We pakken het dit jaar losjes aan: als iedereen iets lekkers meeneemt, genoeg voor het aantal personen waarmee je komt (niet meer dus, want dan blijft er heel veel over), dan hebben we een goede ver/deling te pakken. Let op: we hebben geen koelkasten over, dus zorg dat je iets meeneemt dat buiten de koelkast lekker blijft, of verpak het zelf op een ‘coole’ manier.
De kerkenraad zorgt voor dranken.

Het duurt nog even, maar toch alvast: Tot 18 september!