Ook in de kerk begint het nieuwe seizoen weer. Op 8 september vieren we dat, met een dienst voor jong en oud. We introduceren de nieuwe piano*), Anne Marte Kingma komt zingen (je kent haar van de jeugdkerst en paasdienst en ze zingt prachtige eigentijdse muziek) en Marloes gaat voor. 

Het thema: een nieuwe start!

We hopen de start van dit nieuwe seizoen met heel veel aanwezigen te maken. Welkom op 8 september, 10.30 uur! Koffie na de dienst.

*) In de kerkenraad is de afgelopen tijd het idee gepromoot om naast ons vertrouwde orgel ook een eigen -electrische- piano aan te schaffen. Voor meer eigentijdse (jeugd)vieringen, inzet bij Muziek op Zondag of ook door de Vrienden of derden bij evenementen in De oude Lambertus te gebruiken. Er is in klein deskundig comité (Chiel, Jaap en Mieke, geflankeerd door vz kerkrentmeester Kees en muziek op zondag organisator Joeke), na ampel beraad en inspraak, gekozen voor een mooie Yamaha. Voor de benodigde sponsoring is inmiddels – dus buiten de begroting om – ook zorggedragen. Ook voor efficiënte opslag is gezorgd. Kortom, in meerdere opzichten een verrijking voor onze kerk!