Zondag 5 september vieren we startzondag. Dat doen we buiten op het plein, dus kleedt u op passende wijze.

We nemen afscheid van Kees en Carina als ambtsdragers, we zingen mee met Chiel en gaan interactief en creatief aan de slag. De dienst is wat anders dan anders en geschikt voor mensen van alle leeftijden. Na de dienst is er nog een kort programma, inclusief koffie en borrel.

Vanwege de borrel en hapjes, weten we graag tijdig wie aansluiten. Mail dus uw / je aanmelding uiterlijk maandagavond door via aanmelding@kerk-engelen.nl!

We hopen heel veel mensen te treffen bij deze nieuwe start van het seizoen.

De startzondag sluit aan op het thema ‘Van U is de toekomst’. We gaan bezig met een bede uit het onze vader: ‘Uw koninkrijk kome’. Voor mensen die niet in de kerk zijn opgegroeid is het een wat bevreemdende term. Hoezo, koninkrijk? Als je even doorpraat wordt het duidelijker: een wereld waarin God koning is. En dan wel een koning volgens bijbelse begrippen: iemand wiens wetten overal gelden, wiens godsdienst wordt geleefd en die ‘de baas’ is in zijn koninkrijk. Wat bete- kent dat voor Gods Koninkrijk? Wat zou er gebeuren als God de baas is in onze wereld, in onze levens? Daarover gaat het tijdens de dienst van 5 september. Het wordt een dienst voor alle leeftijden, wat interactiever dan anders. We zoeken naar de ontmoeting met God en met elkaar.

In de dienst staan we onder andere stil bij de tekst van Huub Oosterhuis, ‘Onze Vader verborgen’

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons

uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,

een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood gerechtigheid is en genade

– waar vrede niet hoeft bevochten

waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen

waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd

nooit één mens meer gemarteld,

niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

Iedereen van harte welkom!

Ds. Marloes Meijer