Met Paaseitjes op het kerkplein van de Lambertuskerk in Engelen, begon de eerste editie van ‘Stap in de Passion’ in Engelen. Een stap door beide kerken samen gezet, in opmaat naar Pasen. 

De opening van pastor Fons Boom en het laten klinken van een ‘Mooie Dag’, – door de vertolker van Jezus in een van EO’s ‘The Passion’ -, bracht de verrassend grote groep toegestroomde mensen, direct in de spannende sfeer van Goede Vrijdag: de dunne scheidslijn van vriendschap naar vijandschap, van vertrouwen naar verraad. 

‘Wat betekent vriendschap voor jou?’, was de vraag die we meekregen, na ‘Ik huil alleen bij jou’ (Petrus en Jezus), en ‘Zing, vecht, bid…’ (Jezus). Met die vraag vertrokken de aanwezigen via de zijdeur van de kerk naar de Oude Lambertus. En dan kan ’t gesprek zomaar komen op eenzaamheid, – als steeds meer vrienden om je heen verdwijnen -, of op begrip voor Petrus, voor zijn, o zo menselijke, verraad.

De Oude Lambertus, eeuwenoude herberg, luidde verwelkomend haar klokken en zwaaide haar deuren open, met ds. Marloes Meijer als gastvrouw. En terwijl het geurde naar koffie en thee, konden we zittend, hangend of staande, spijsbrood en boter met elkaar delen. 

Tijdens het delen werd een fragment van de laatste maaltijd van Jezus en zijn vrienden getoond. Ook klonken vijf indrukwekkende gedachten die Judas gehad heeft kunnen hebben vóór zijn verraad. Daarna klonken liederen als ‘De Waarheid’ (Jezus en Judas), ‘Open einde’ (van Maria) en ‘Afscheid nemen bestaat niet’ (Jezus).

Om zelf ook in gesprek te blijven en na te denken over het thema van de avond, kon ieder een bericht spijkeren op een aanwezig kruis, waarvan naar hartenlust gebruik werd gemaakt. Mooie en kwetsbare teksten werden zo gedeeld met elkaar en symbolisch neergelegd bij Jezus, die alles weet van vriendschap en verraad.

Alle foto’s hierboven met dank aan Artishoot, Wim Roelsma

Dat dood en verraad niet het laatste woord hebben, vierden we met de twee laatste liederen. Na het profetische lied ‘Ik zal er zijn’ (Jezus), besloot ds. Marloes de avond. Alle aanwezigen kregen een witte roos mee, voor zich zelf, als herinnering aan Jezus die er wil zijn voor mensen, of om weg te geven, aan iemand voor wie de aanwezige er wil zijn.

Een prachtige eerste ‘Stap in de Passion’ kwam tot een einde, juist op tijd voor iedereen die ook van voetbal houdt…

Stap in de Passion, met dank aan alle vrijwilligers!

– // –

Eerder verschenen uitnodiging:

Jong en oud, wandelend in gesprek, onder leiding van Ds. Marloes Meijer en pastor Fons Boom.

We verzamelen om 19.30 u bij de ingang van de Sint Lambertuskerk aan de Dieze, Graaf van Solmsweg 75. Na een eerste samenzijn hier, gaan we op weg naar de Oude Lambertus, aan de Kerkhof in Engelen. Daar vervolgen we met koffie en koek. Via fragmenten uit de afgelopen uitzendingen van The Passion, ontmoeten we hoofdrolspelers, elkaar en onszelf.

Stap in een muzikale avond die je van alles laat ontdekken over geloof en vriendschap, hoop en verraad, dood en leven.

De kerken van Engelen heten jullie en u van harte welkom!