Seniorenkerstfeest 2013

Over Engelen

Het kerstfeest voor de senioren van onze kerkelijke gemeente stond dit keer in het teken van Engelen.

Mevrouw Joke van de Knaap vertelde en declameerde over engelen. Zij putte uit een rijk oeuvre en oogstte een hartelijk applaus na afloop van haar optreden. Onze dominee, Roel Knijff, zette met behulp van de 30 aanwezigen, op rij waar we in de Bijbel iets over engelen kunnen lezen. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar meer dan je denkt ook in het Oude Testament.

166_6607

Al pratend werd het verdwijnen van de bronzen engelen voor ons kerkje nog eens betreurd, maar er waren ook optimisten die repten over een mogelijke terugkeer van de engelen op hun oude plek voor de kerk.

De diaconie, die traditioneel het seniorenkerstfeest organiseert, had er voor gezorgd, dat het de bezoekers aan niets ontbrak: koffie, thee, kerstkransjes, banket, kerstbrood, een glaasje en nog veel meer. Veel  onderling contact. En samenzang met Ruud Jansen aan het orgel. Een zeer geslaagd samenzijn. Veel dank aan het adres van de diaconie voor dit prachtige initiatief.

Frits Kool, december 2013