Lezing met ds Marloes Meijer en Serkan Durmus van de moskee bij de Helftheuvel

‘Een van onze sterkste wapens is de dialoog…’ zegt Nelson Mandela.

“Wij zien een dialoog als een gesprek tussen mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt die mogelijk tot nieuwe inzichten of meer begrip voor elkaars standpunten kan leiden. Verkennen en ècht luisteren ligt daarbij aan de basis. Een dialoog zoals wij die zien, is vooral een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden die bijdragen tot onderling begrip en respect, tot verbondenheid en meer inzicht. In dialoog hoor je andere betekenissen die mogelijk bijdragen tot nieuwe inzichten. Verkennen en onderzoeken van eigen (voor)oordelen en andere zienswijzen zijn hierbij essentieel,” zegt Jan van Heijningen namens het bestuur

Marloes en Serkan verkennen de vooroordelen die leven rond Islam en Christendom en gaan hierover met elkaar in dialoog.
Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Camiel Severijns (cello).

28 juni in de kerk van Bokhoven, 19.30 uur inloop, 20.00 uur start. Van harte welkom!