Fotoverslag Restauratie voegwerk

Herstel voegwerk

Afbeelding 8

Van 23 september tot eind oktober 2013 is er gewerkt aan het vernieuwen van het voegwerk en het herstel van de steunberen aan de noord-, oost- en zuidzijde van de kerk. Het werk is uitgevoerd door Koninklijke Woudenberg uit Ameide, een bedrijf dat gespecialiseerd is in restauratiewerk. De kosten bedragen ruim € 20.000,-. Hiervan wordt € 10.000,- beschikbaar gesteld door het Skanfonds*. Het resterende bedrag komt van het Restauratiefonds. Met het herstel van het voegwerk gaat de restauratie van de kerk zijn tweede fase in. Vorig jaar werd het dak van de kerk al vernieuwd.

*) Skanfonds geeft mensen de kans.

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt het Skanfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materiaal en immaterieel religieus erfgoed.

Afbeelding 12

Stoelen uitproberen in Vorden

8 Dorpskerk 2011

Na het proefzitten op zeven verschillende stoelen is de conclusie: het wordt wat onze kerkgangers betreft stoel 2 (hout met bekleding op de zitting) of 6 (metalen frame, kunststof rug en zitting met bekleding op de zitting). Beide stoelen worden gebruikt in de Dorpskerk in Vorden. Graag wil de commissie met iedereen die mee wil een kerkdienst bijwonen in Vorden op zondag, 10 november a.s. Zo kunnen we de stoelen nog eens in de praktijk uitproberen. Wie mee wil kan zich bij ondergetekende melden. De commissie kijkt voor alle zekerheid ook nog rond naar nieuwe stoelen, zoals geplaats bij kerken in de regio. Definitieve besluitvorming zal daarna kunnen plaatsvinden. Er is trouwens goed nieuws te melden over de financiering van de stoelen. Een fonds is bereid de kosten van de nieuwe stoelen geheel te subsidiëren.

Onderzoek nevenruimte

Er is gestart met de selectie van een architect, die voorstellen zal ontwikkelen voor een nevenruimte. Wordt vervolgd.

Preekstoel

Van een fonds is bericht ontvangen, dat zij de restauratie van de preekstoel wil financieren. Na binnenkomst van dit prachtige bericht zijn de gesprekken met restaurateurs direct voortgezet. De trap zal tussen 2 en 20 december a.s. in Utrecht zijn voor restauratie. Dit werk is gereed voor de Kerstdagen 2013. De vervolgwerkzaamheden vinden in de kerk zelf plaats tussen 3 maart en 18 april 2014.

Afbeelding

Kaarsenkroon

Het Hendrik Muller´s Vaderlandsch Fonds heeft renovatie van de kaarsenkroon `geadopteerd`. Binnenkort kan besluitvorming over het conserveren van de kroon worden verwacht.

Update subsidies

Met het totale restauratieplan (inclusief bouw nevenruimte) is naar schatting een bedrag van € 375.000,- gemoeid. Hoe gaan we dit financieren?

Aan eigen geld is ingebracht € 32.000,-. Van het Nationaal Restauratiefonds (Monumentenzorg) kunnen we in totaal € 81.500,- BRIM-subsidie verwachten. Door 10 fondsen is tot nu toe € 150.000,– toegezegd. Deze fondsen zijn Maatschappij van Welstand, Stichting Bianchi, Solidariteitskas PKN, Skanfonds, Vereniging Unitas, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, het Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, de Meindersma-Sybenga Stichting en twee fondsen die anoniem wensen te blijven. Kerkenraad, kerkrentmeesters en restauratiecommissie zijn de besturen van deze fondsen zeer erkentelijk voor hun financiële toezeggingen. Om het hele plan uit te voeren missen we nog  ca. € 100.000,-.  Er zijn nog aanvragen bij twee fondsen in behandeling, we zoeken verder naar financiering en gaan later dit seizoen ter plaatse werven .

Klankbordgroep

Voor de klankbordgroep hebben zich vier deelnemers aangemeld. Zij ontvangen spoedig bericht.

 

Namens de restauratiecommissie,

Frits Kool, voorzitter   (e-mail: mng.kool@planet.nl)