Restauratienieuws december 2013

Herstel  voegwerk afgerond

Koninklijke Woudenberg uit Ameide heeft in oktober en de eerste helft van november aan de noord-, oost- en zuidzijde van de kerk het voegwerk vernieuwd en de steunberen hersteld. Het werk is vakkundig uitgevoerd. De Monumentenwacht, die de kwaliteit van het werk beoordeelt, heeft een positief rapport uitgebracht. Bij het uitvoeren van het werk was er wel tegenslag. Het aantal stenen, dat vervangen moest worden, viel aanzienlijk hoger uit, dan aanvankelijk begroot. Meerkosten dus. Binnen de restauratiebegroting kunnen die extra kosten gelukkig worden gedekt.

Eric Janse de Jonge en Frits Kool, leden restauratiecie PGE, november 2013 (3) Frits Kool en Eric Janse de Jonge, restauratiecie PGE, november 2013 Frits Kool en Eric Janse de Jonge, leden restauratiecie PGE, november 2013

(Eerste foto: Eric Janse de Jonge (l) en Frits Kool (r), leden restauratiecie, november 2013. Foto’s: Annelies Barendrecht van In Stijl tekstproducties)

Schilderwerk

Inmiddels is ook opdracht gegeven aan Glansrijk om de raamkozijnen aan de binnen- en buitenzijde van de kerk van een nieuwe verflaag te voorzien. Dit werk zal worden uitgevoerd in twee fasen: het binnenwerk in de loop van de winter; het buitenwerk volgt in het voorjaar.

Werkbezoek aan Vorden

Op zondag, 10 november jl. hebben 9 gemeenteleden een dienst in de Dorpskerk te Vorden bijgewoond. Daar werden, onder het genot van geestelijk voedsel, de stoelen uitgeprobeerd, die na de test in onze kerk de voorkeur genieten. Wat is de conclusie na dit bezoek? De stoel met het metalen frame en de kunststof rug was duidelijk favoriet. Om definitief conclusies te trekken kijkt de commissie eerst nog wat verder rond. Wij danken de Protestantse Gemeente Vorden voor de gastvrije ontvangst: koffie voor en na de dienst en een gezellig broodmaaltijd rond het middaguur.

Onderzoek nevenruimte

Eind september hebben drie architectenbureaus zich in de kerk gepresenteerd aan kerkenraad, restauratiecommissie en klankbordgroep. Er volgen nu 1 op 1 gesprekken met elk bureau.

Het zal nog even duren voordat we kunnen we beslissen wie zal worden uitgenodigd voor het maken van een schetsontwerp. Met nadruk zal worden gevraagd niet alleen te kijken naar mogelijkheden voor een nevenruimte nabij of aan de kerk, maar ook binnen de kerk.

Preekstoel

De opdracht voor de restauratie van de preekstoel is verstrekt aan Samenwerkingsverband Meubelrestauratoren Hijman en Van Drie te Utrecht. De trap van de preekstoel zal tussen 2 en 18 december a.s. in Utrecht zijn voor restauratie. Dit werk is gereed voor de Kerstdagen 2013.  De vervolgwerkzaamheden vinden in de kerk zelf plaats tussen 3 maart en 18 april 2014.

Eric Janse de Jonge en Frits Kool, leden restauratiecie PGE, november 2013 (4)

Kaarsenkroon

Het onderzoek naar de mogelijkheden tot conservering van de kaarsenkroon neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Wordt vervolgd. Dat wordt dus in deze december maand nog zelf poetsen!

Citaat

Ans Vermeijden schrijft in het november-nummer van dit kerkblad naar aanleiding van het stoffige voegwerk: “Maar we krijgen er een prachtkerk voor terug, een juweeltje!”

Ans, dank je wel voor deze mooie woorden. Ook veel dank aan allen die zich inzetten voor het welslagen van de restauratie van onze kerk.

 

Namens de restauratiecommissie,

Frits Kool, voorzitter