Nieuwe stoelen! Een in het oog springend onderdeel van de vernieuwingen in en aan onze kerk is de aanschaf van andere stoelen. In september jl. werden ze besteld en tijdens de kerstnachtdienst zijn de nieuwe stoelen in gebruik genomen. De stoelen, op een stalen frame, zijn voorzien van een bruin/grijze houten kuip. De zittingen zijn met een donkergroene of lichtgroene stof bekleed. Er zijn in het algemeen positieve reacties op de kleurstelling en het zitcomfort. Met natuurlijk wel een beetje weemoed over de vervanging van de eiken stoelen, die bijna zestig jaar dienst hebben gedaan. Een aantal van deze stoelen is verkocht aan leden van de kerk. De rest is verkocht aan een handelaar in dit soort meubilair. Veel dank aan iedereen die heeft meegedacht en meegewerkt om dit onderdeel van het restauratieplan tot een succes te maken.

Kaarsenkroon. De komende weken zal de kaarsenkroon worden “vernieuwd”. Restaurateur Pette uit Heerewaarden zal de kroon demonteren, repareren, schoonmaken, poetsen en conserveren. Dit betekent dat de kroon tijdelijk weg is uit de kerk. De oplevering zal omstreeks 13 maart a.s. plaatsvinden. Naast Herman de Bokx en Jenno Schulp vindt begeleiding van deze vernieuwing plaats door de Monumentenwacht. De kroon blijft geschikt voor het gebruik van echte kaarsen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de kroon te verlichten met led-kaarsen. Als led-verlichting wordt toegepast zal het gaan om losse led-kaarsen, te ontsteken met afstandsbediening. Bedrading is niet nodig. De praktijk moet uitwijzen wat voor de toekomst de beste manier van verlichten is.

Aanlichting2

Aanlichting. Over verlichting gesproken: sinds december jl. is de kerk ’s-avonds aan de buitenzijde verlicht. Op de welkompagina van deze site is ook al een prachtige foto te zien van de onze kerk in het licht bij avond (met dank aan Wim Roelsma van Artishoot). Dankzij een gul gebaar van de gemeente ’s-Hertogenbosch kon deze verlichting, bestaande uit vier in de bestrating aangebrachte spots, worden aangelegd door de firma Hoeflake uit Hedel. Een andere gulle gever draagt de kosten van elektriciteit voor een periode van drie jaar. Het is de bedoeling de verlichting in het voorjaar officieel in gebruik te nemen.

Nevenruimte. En dan koersen we vervolgens af op het beantwoorden van de hamvraag: hoe en waar maken we een nevenruimte? Er ligt van de architecten Bosch en Wijnen een idee voor een aan de kerk grenzende ruimte, zoals gepresenteerd tijdens de gemeenteavond in september jl. Deze schets ligt ter eerste toetsing bij de gemeente. Daarnaast wordt dit idee binnenkort besproken met de bestuursraad Engelen. Ook wordt door de restauratiecommissie gewerkt aan een financieel plan. De uitkomsten van dit plan en alle reacties op het schetsontwerp worden meegenomen bij het beantwoorden van de vragen over te nemen vervolgstappen. Kunnen we door met dit idee? Moet de omvang worden aangepast? Moeten we terug naar het plan van een aanbouw aan de noordkant van de kerk? Of vinden we de oplossing alsnog binnen?

Namens de restauratiecommissie,

Frits Kool, voorzitter