De volgende stap in de restauratie van ons kerkgebouw: herstel van voegwerk en steunberen.

101_0492

De restauratiecommissie heeft tijdens de gemeenteavond op 27 februari jl. de inhoud van het restauratieplan voor ons kerkgebouw gepresenteerd. Het dak van de kerk is vorig jaar vernieuwd. Aan de buitenzijde van de kerk wacht nu het herstel van voegwerk en steunberen. Het streven is erop gericht voegwerk en steunberen dit jaar “aan te pakken”. De buitenzijde van het kerkgebouw is dan op orde. In de gemeentevergadering werd een levendige belangstelling getoond voor de inhoud van het totale plan en voor enkele specifieke onderdelen. Voor het afronden van het werk aan de buitenzijde van de kerk is, zo constateerde de commissie, een breed draagvlak. Sterker nog, de vergadering was unaniem positief over de realisering van dit werk. De commissie overlegt inmiddels met rijksdienst, gemeente en aannemers. Wij hopen, dat het besluit om dit werk uit te voeren spoedig kan worden genomen.

Vanuit de vergadering zijn goede suggesties aangedragen voor de voortzetting van de geldwerving. Ook zijn nieuwe ideeën ingebracht voor het tot stand brengen van een nevenruimte, die meer dan de nu voorliggende varianten gebruik maakt van de ruimte binnen de kerk. Deze zullen ter uitwerking worden voorgelegd aan de Eindhovense studenten en  worden dan meegenomen in de verdere afweging.

Als de plannen voor het vernieuwen van de kerk aan de binnenzijde verder zijn uitgewerkt en er zicht is op voldoende financiële dekking zal de gemeente opnieuw worden geraadpleegd. Zo kan opnieuw worden getoetst of de plannen door de gemeente worden gedragen.

De restauratiecommissie is met een positief gevoel thuisgekomen van de gemeenteavond. Het aantal aanwezigen was aanzienlijk en de inbreng heel positief en constructief. Dat motiveert om tot vervolgstappen te komen.

Namens de restauratiecommissie,

Frits Kool, voorzitter

 10 mei 2013

Kerkenraad, kerkrentmeesters en restauratiecommissie danken onderstaande subsidiegevers voor de financiële ondersteuning van (onderdelen van) het restauratieplan:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Maatschappij van Welstand, Stichting Bianchi, Commissie Steunverlening Protestantse Kerk Nederland, Skan-fonds,Vereniging Unitas en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant