Restauratie Preekstoel

Volgende fase restauratie preekstoel gestart; april 2014 

Afbeelding 4

Nadat afgelopen december de trap van de preekstoel is gerestaureerd, is nu door de restauratoren Nico Heijman en Vincent van Drie uit Utrecht begonnen aan de volgende fase van de preekstoel. Nu ik dit schrijf, zitten we in de tweede week van de restauratie die in totaal zeven weken gaat duren.

Als eerste wordt er gewerkt aan het klankbord: de constructie is verzwakt door vermolming en houtworm. De constructie wordt hersteld door de aangetaste balken in te pakken in een stalen frame. Het frame heeft ook instelmogelijkheden waardoor hoeken van het klankbord die verzakt zijn, kunnen worden “opgekrikt”.

Verder wordt de kroonlijst hersteld. De onderste donkere lijst is niet origineel en is inmiddels verwijderd. Hieronder zat een door spijkergaten flink beschadigde lijst. In eerdere tijden hebben er franjes aan de rand van het klankbord gehangen, met bolkopspijkers vastgezet.

Afbeelding 12Onder deze niet-originele lijst zijn oude kleuren terug gevonden. De meest oorspronkelijke lijkt een okerkleur; later is hier een oranje kleurige laag overheen gezet en er zijn nog restanten wit.

De donkerkleurige achthoek in het klankbord is oorspronkelijk een schoorsteentje geweest (zoals is te zien op een foto uit 1946) waarschijnlijk voor een carbid of petroleumlamp. In deze restauratie komt in plaats van de donkere eiken plaat een glasplaat met verlichting erachter.

Ook is de afgelopen twee weken gewerkt aan de kuip en de sokkel. Alle losse delen zijn opnieuw vastgezet, aangevuld en in model gebracht.

De deur naar de preekstoel is opnieuw afgesteld en passend gemaakt. De smid in Engelen werkt op dit moment aan een replica van een slot voor de deur. De tekening hiervoor is gemaakt aan de hand van afdrukken in het hout van het eerdere  slot en afbeeldingen.

De komende weken staat op de planning: het schoonmaken van het snijwerk van het ruggenschil. Hierin zitten nog verfresten van de periode dat de preekstoel wit was. De naden in het ruggenschild en de panelen van de kuip zullen worden aangevuld, alle losse houtdelen gelijmd, ontbrekende delen bijgemaakt en de kandelaren krijgen weer stevige bevestigingspunten.

Afbeelding 5Na deze constructieve restauratie en conservering volgt er een tussenoplevering. De totale restauratie tot dan toe zal worden beoordeeld door onder andere de Monumentenwacht. Tijdens deze tussenoplevering zullen kleur- en glansvoorbeelden worden gepresenteerd van de uiteindelijke afwerking.

De laatste fase is de reiniging en afwerking. Oude resten worden verwijderd, kleurverschillen geminimaliseerd, kleinere beschadigingen gerepareerd met stopwas. Uiteindelijk wordt de totale preekstoel in de was gezet in de kleur die uit de monsters bij de tussenoplevering is gekozen.

Als laatste volgt een verslaglegging van de restauratie, een onderhoudsadvies en een inspectiebeurt na twee maanden.

Met Pasen staat de preekstoel er weer in volle glorie bij. Voor mij sluit dan een heel bijzondere, leerzame periode af die begin 2011 startte met de eerste voorbereidingen en die nu eindigt na een hele fijne samenwerking met Nico Hijman en Vincent van Drie.

Namens de restauratiecommissie,

 

Jenno Schulp