Projecten van de diaconie, kerkblad dec. 2012 en jan. 2013

Afgelopen juni schreef ik over de Oecumenische Stichting Missionair Diaconaal Buurtwerk ’s-Hertogenbosch (Pastoraal Buurtwerk Boschveld) in het kerkblad. De Diaconie steunt dit project opnieuw voor vier jaar vanwege de zichtbaarheid, de nabijheid en het feit dat een aantal kerkleden meewerkt als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij het geven van Nederlandse taalles.

Naast de gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt een aantal oecumenische instellingen het werk van de stichting. Dit werk is opgedeeld in Pastoraal Buurtwerk en Pastoraal Kinderwerk

 

Pastoraal kinderwerk

Het doel van het kinderwerk is om kinderen van de wijk Boschveld nabij te zijn, hen te ondersteunen en te helpen om zelf hun kracht te ontdekken en te ontwikkelen. De kinderwerkster bouwt langdurige relaties op, waarbij zij aansluiting zoekt bij de leefwereld van de kinderen. De kinderwerkster is heel vaak aanwezig in de wijk en onderhoudt met trouw en aandacht contacten met ouders en kinderen.

Sinds 2011 is een nieuwe opzet van start gegaan waarbij gekozen is voor een grotere nadruk op individuele begeleiding van jongeren en kinderen die buiten de boot vallen. Met deze kinderen wordt gewerkt aan het vergroten van hun weerbaarheid. De kinderen werken in kleine groepjes gezamenlijk aan een bepaald doel/project. Met het werken in kleinere groepjes en de nadruk op individuele begeleiding onderscheidt het pastorale kinderwerk zich van het kinderwerk van een welzijnsinstelling.

Ook de ouders worden betrokken bij de individuele begeleiding van hun kind. Met de ouders wordt gepraat over de ontwikkeling van hun kind, opvoeden en wat zijzelf daarbij kunnen doen.

Het pastorale kinderwerk is een opstap voor de kinderen om zich in de toekomst gemakkelijker te bewegen in andere sociale verbanden.

De vraag naar aandacht en begeleiding groeit; in 2012 zijn nieuwe vrijwilligers geworven. Met een stabiel vrijwilligersteam kunnen de activiteiten na afloop van het project worden voortgezet.

In een volgend nummer wat meer over het Pastoraal Buurtwerk.

 

De Diaconie, Jenno Schulp