Kinderen die met versierde stokken door de kerk lopen, gemeenteleden die vertederd toekijken… het is van oudsher (pre-Corona) het beeld van Palmpasen.

Maar ergens wringt het ook. Want Palmpasen is de uitnodiging om het verhaal mee te beleven en zélf enthousiast ‘heden Hosanna’ te zingen en Jezus achterna te gaan. Om een kleine week later mee te gaan in het verhaal van verraad, kruisiging en opstanding.

Daarom doen we het dit jaar anders.

Op Palmpasen, 10 april,
is er een Kliederviering voor JONG EN OUD van 16:00 – 17:15

We versieren palmpaasstokken en luisteren naar het verhaal dat erbij hoort. Mensen van alle leeftijden zijn welkom om mee te doen.

Meld je wel even aan, dan zorgen wij dat er een stok voor je is om te versieren. Aanmelden kan bij Marloes: predikant@kerk-engelen.nl. Kosten voor deze kliedervie- ring zijn € 7,50 per persoon, ter plaatse contant of via de bank (QR-code) te voldoen.

In de ochtend gaat Ds. Henk van Tilburg voor het laatst (ivm emeritaat) voor op het gebruikelijk kerkelijke uur: 10:30.  Daarvoor bent u ook van harte uitgenodigd!