Open monumentendag: “Goed dat dit kerkgebouw voor de toekomst behouden blijft!”, kerkblad oktober 2012

 “Goed dat dit kerkgebouw voor de  toekomst behouden blijft!”

Op zondag, 9 september jl. stond onze kerk open. Niet alleen voor de zondagse viering, maar ook voor bezoek wegens de Open Monumentendag. Onze kerk staat op dit moment in de steigers omdat het leien dak wordt vernieuwd. Toch wisten de bezoekers de ingang van de kerk goed te vinden. Direct aansluitend op de kerkdienst deden de eerste geïnteresseerden de kerk aan. En dat liep de hele middag door. We telden meer dan 100 belangstellenden! In de kerk was informatie beschikbaar over de historie van het kerkgebouw en over de talrijke activiteiten van de Protestantse Gemeente Engelen. Ook werden de bezoekers geïnformeerd over de lopende restauratie van het dak en over de ideeën om de kerk verder te vernieuwen en zo mogelijk uit te breiden met een nevenruimte. In het algemeen was de conclusie van de bezoekers: “verrassend, zo’n eenvoudig, maar monumentaal kerkgebouw, wat een intieme sfeer; wat goed dat dit voor de toekomst behouden blijft!”. De restauratiewerkzaamheden duren tot eind oktober. De kerk is ondertussen gewoon toegankelijk voor de erediensten en activiteiten.