Open monumentendag, 9 september 2012

Het monumentale kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Engelen staat open voor bezoek tijdens de Open Monumentendag op zondag 9 september 2012 van 12.00 tot 17.00 uur. Op dit moment wordt het dak van de kerk van nieuwe leien voorzien. Deze werkzaamheden duren tot eind oktober. Tot die tijd staat het gebouw rondom in de steigers, maar de kerk is gewoon toegankelijk voor de erediensten en activiteiten. Tijdens de Open Monumentendag zijn in de kerk enkele vrijwilligers aanwezig die u graag uitleg geven over de plannen om de kerk de komende jaren verder te renoveren.

U bent van harte welkom op zondag 9 september a.s. tussen 12.00 en 17.00 uur.

Uit de pers: Monumenten Magazine 2012, pagina 52:

” Van dit kerkgebouw resteert nog het koor van de in 1587 verwoeste Lambertuskerk. Aan de westzijde zijn restanten van het vroegere kerkgebouw gereconstrueerd, waarvan funderingen zijn aangetroffen bij archeologisch onderzoek. Hieruit bleek dat het kerkje een eenbeukige romaanse tufstenen voorganger heeft gekend. Van het 15e eeuwse kerkgebouw zijn het zuidelijke dwarsschip, schip en toren teruggevonden en ter plaatse weergegeven. Het huidige kerkgebouw dateert mogelijk uit 1551 maar is na de verwoesting van 1587 herbouwd in 1615. Het gebouw heeft een driezijdige gesloten koor dat is voorzien van steunberen en spitsboogvensters”.