Oecumenisch Leerhuis Sociale bewogenheid – barmhartigheid, kerkblad oktober 2012

In tijden van verkiezingen worden we vaak geconfronteerd met woorden als ‘sociale bewogenheid’, ‘solidariteit’ en ‘sociaal beleid’. Het zijn bekende termen waar we wel een beeld bij hebben. Lastiger is dat bij het begrip ‘barmhartigheid’; daar hebben we een wat hoogdravend beeld bij. Maar eigenlijk verwijzen de beelden naar hetzelfde. Wat we vanuit ons christelijk geloof ‘barmhartigheid’ noemen, wordt momenteel vaak aangeduid met ‘sociaal’.

Barmhartigheid is de instelling om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren. Het is nauw verbonden met naastenliefde en rechtvaardigheid.

Maar wat houdt dat nu in, anno 2013 en in onze omgeving? Hoe geven wij handen en voeten aan ‘sociale rechtvaardigheid’ en ‘barmhartigheid’?

In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd: de zieken verzorgen, de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de gevangenen bezoeken, de naakten kleden, de vreemdeling opnemen en de doden begraven. Zeker als we deze werken vertalen naar hun praktische betekenis, zullen we kunnen zien dat deze werken van barmhartigheid zeer actueel zijn.

Rond deze thema’s willen we bij elkaar komen in het gezamenlijk leerhuis van de protestantse en katholieke kerk: de 7 werken van barmhartigheid. Het leerhuis vindt plaats op 24 oktober en op 7, 21 en 28 november in de pastorie naast de katholieke kerk. We beginnen steeds om 20.00 uur. Graag aanmelden van te voren bij: pastor@parochie-engelen.nl of bij ds.knijff@kpnplanet.nl

Folders met meer informatie kunt u vinden achter in de kerk.

 

ds. Roel Knijff