Oecumenisch Leerhuis Sociale bewogenheid – barmhartigheid, kerkblad november 2012

We zijn inmiddels begonnen met het oecumenische leerhuis over de zeven werken van barmhartigheid: de zieken verzorgen, de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de gevangenen bezoeken, de naakten kleden, de vreemdeling opnemen en de doden begraven. We gaan deze werken doordenken op hun praktische betekenis en met elkaar onderzoeken hoe actueel de lading van de werken is of zou kunnen zijn.

We hebben inmiddels één avond achter de rug, maar u mag nog inschuiven. De volgende avonden van het leerhuis vinden plaats op 7, 21 en 28 november, in de pastorie naast de katholieke kerk. We beginnen steeds om 20.00 uur. Graag aanmelden van te voren bij: pastor@parochie-engelen.nl of bij ds.knijff@kerk-engelen.nl. Folders met meer informatie kunt u vinden achter in de kerk.

ds. Roel Knijff