Nieuwsbrief

Protestantse gemeente Engelen 07-04-2019

Terugblik

Voedselbank veertigdagentijd
Het is u natuurlijk allang opgevallen: Engelen ziet er netter uit dan voorheen. Dat komt omdat een heel aantal dorpsgenoten op een mooie zaterdagochtend vuil heeft geprikt. Zo ook een mooi aantal leden van de kerk, onder wie dominee Marloes. Wat ligt er veel vuiligheid, als je erop let. Gelukkig is het nu weer (even) wat schoner. En, de voedselbank heeft er ook profijt van. 

Net als van de Supermarktactie. Wie zaterdag 30 maart in de Plus kwam, heeft de vrijwilligers gezien. We zamelden in voor de Voedselbank. Veel mensen uit Engelen hebben wat extra boodschappen gedaan, om op deze manier de clienten van de Voedselbank een rijker gevuld pakket te geven.

De kratten staan nog tot Pasen achterin de kerk: ze kunnen nog verder gevuld.

Gebeden
Er is veel om voor te bidden, deze veertigdagentijd. Blijf uw gebeden inleveren, in de brievenbus naast de deur van de kerk, of via predikant@kerk-engelen.nl. Op zondagmorgen nemen we de gebeden mee in onze voorbeden. Ook gemeenteleden mogen dus gebedsintenties aanleveren.

Doop

In een mooie dienst waarin Marloes en Roel samen voorgingen, is Aron gedoopt. Wat een feest om dat met zijn ouders, familie, vrienden en elkaar te vieren!

Jeugd

Mariënkroon 
Met de jeugd zijn we naar Marienkroon geweest. We werden ontvangen met koffie, warme chocomelk met marshmellows en slagroom én iets lekkers erbij. De 6 kinderen knutselden daarna kronen en dobbelstenen en speelden heerlijk buiten. De jongeren en volwassenen kregen een rondleiding over het terrein en genoten van de zon. Gezamenlijk bezochten we de vesper, waar ook een kinderlied werd gezongen. Deze verantwoorde dag, sloten we af met een bezoekje aan een (drukke) McDonalds.

Kliederviering
De komende tijd willen we kliedervieringen aan gaan bieden. Eens in de twee maanden op zondagmiddag, speciaal voor kinderen van 0-12 jaar en hun ouders. Een kliederviering bestaat uit drie onderdelen: beleven, kliederen en vieren. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd.

Wanneer de eerste keer zal zijn, hoort en leest u nog. Wilt u uitgenodigd worden voor deze kliederviering, stuur dan een mail naar Marloes: predikant@kerk-engelen.nl

Lasergamen
Een middagje lasergamen (vanaf 11 jaar) en daarna samen pannenkoeken eten (alle leeftijden) – dat gaan we in mei of juni doen. Lasergamen: rond 14.30 uur vertrek vanaf de kerk. Kosten: 12,50. Pannenkoeken eten: 16.30 – 18.00 uur. Gratis. 
Geef je snel op, predikant@kerk-engelen, dan kunnen we reserveren!!

Vooruitblik

Stap in de Passion
Woensdagavond 10 april beleven we de Passion in Engelen. Aan de hand van fragmenten van eerdere uitzendingen volgen we het verhaal van de kruisiging en opstanding van Jezus. Op interactieve wijze gaan we met elkaar aan de slag. 

Aanvang 19.30 uur in (let op!) de St. Lambertus, op het plein aan de Graaf van Solmsweg. Om 21.00 uur ronden we het programma af in de (jawel) Oude Lambertus.

Witte donderdag, 20.00 uur
Natuurlijk is The Passion op tv, maar je kunt er ook voor kiezen om dat later op de avond terug te kijken en deze avond naar de kerk te komen.

We gaan met elkaar aan tafel, net als Jezus en zijn leerlingen deden. We horen hoe het toen ging, luisteren naar passende muziek en doen daarna net als Jezus en zijn vrienden: we delen brood en wijn in verbondenheid met elkaar. Daarna ervaren we hoe er voorlopig niks meer te vieren valt. Er komen donkere dagen aan. Dagen van onzekerheid, verraad en grote eenzaamheid. De ‘liturgische versiering’ wordt weggeruimd, we verlaten in stilte de kerk.

Goede Vrijdag, 20.00 uur
We komen in stilte de kerk binnen. Het is er leeg. De intense sfeer van donderdag is nog voelbaar. We zingen samen met de cantorij en Chiel enkele liederen, we zien beelden van kruiswegstaties en volgen op die manier Jezus’ weg naar het kruis. Het is niet alleen zijn weg. Ook wij zijn erbij betrokken. Een beetje zwaar is het wel, maar soms is het goed om de tijd te nemen voor wat er mis is in de wereld en in een mensenleven. We houden hoop, omdat dat ons nu eenmaal gaande houdt. Hoop op een nieuw leven, op een nieuwe dag, hoop vanuit geloof misschien. Maar als zelfs de paaskaars dooft, wat rest er dan nog? Wie kan er blijven hopen, zonder een greintje licht?

Paasmorgen, 10.30 uur

Na de donkere dagen hiervoor, begeven we ons in gedachten naar het graf van Jezus. Om te rouwen. Om afscheid te nemen van deze bijzondere man, van de dromen die hij deelde, van alles waar hij voor stond… om te ontdekken dat dat leeg is! 
We ervaren in deze dienst, én erna, hoe we Jezus nog altijd kunnen ontmoeten, in de verhalen, in onze harten, in de ontmoeting met elkaar.

Tijdens de dienst zingt Anne-Marte Kingma enkele bekende popliederen. Natuurlijk bespeelt onze Chiel het orgel/ keyboard.

Na de dienst kunnen we met elkaar brunchen. Zie hiervoor de aparte uitnodiging. Geef deze vooral ook door aan vrienden en bekenden. Want samen maken we het waar!