Restauratienieuws februari/maart/april 2014: kerk in de schijnwerpers

Herstel voegwerk afgerond

Koninklijke Woudenberg uit Ameide heeft in oktober en de eerste helft van november aan de noord-, oost- en zuidzijde van de kerk het voegwerk vernieuwd en de steunberen hersteld. Het werk is vakkundig uitgevoerd. De Monumentenwacht, die de kwaliteit van het werk beoordeelt, heeft een positief rapport uitgebracht. Bij het uitvoeren van het werk was er wel tegenslag. Het aantal stenen, dat vervangen moest worden, viel aanzienlijk hoger uit, dan aanvankelijk begroot. Meerkosten dus. Binnen de restauratiebegroting kunnen die extra kosten gelukkig worden gedekt.

Eric Janse de Jonge en Frits Kool, leden restauratiecie PGE, november 2013 (3) Frits Kool en Eric Janse de Jonge, restauratiecie PGE, november 2013 Frits Kool en Eric Janse de Jonge, leden restauratiecie PGE, november 2013

(Eerste foto: Eric Janse de Jonge (l) en Frits Kool (r), leden restauratiecie, november 2013. Foto’s: Annelies Barendrecht van In Stijl tekstproducties)

Buitendeur naar buiten open

Onlangs heeft de brandweer een veiligheidsinspectie in de kerk uitgevoerd.  De gordijnen zijn verkort en vlamdovend gemaakt. Binnenkort zullen de buitendeuren worden “omgehangen”. Nu gaan zij naar binnen open. Daarna slaan de deuren naar buiten open. Binnen geen botsingen meer met de deuren van keuken en toilet. Buiten uitnodigend: de deuren van de kerk staan open!

Kerk in het licht

Na de dakrestauratie, het nieuwe voegwerk en het herstel van de steunberen is de kerk aan de buitenzijde  bijna “af”.  De gemeente ’s-Hertogenbosch zal dit jaar schijnwerpers met LED-verlichting plaatsen, waarna de kerk kan worden aangelicht als het donker is. Een stralend middelpunt in het karakteristieke dorpscentrum. De electriciteitskosten zullen de eerstkomende jaren door een gulle gever worden gedragen.

Schilderwerk

Afbeelding 4

Inmiddels is ook opdracht gegeven aan Glansrijk om de raamkozijnen aan de binnen- en buitenzijde van de kerk van een nieuwe verflaag te voorzien. Dit werk is/wordt uitgevoerd in twee fasen: het binnenwerk in de winter; het buitenwerk in het voorjaar.

Nieuwe stoelen: werkbezoek aan Vorden en (gepland) aan Nunspeet

In november vorig jaar, hebben 9 gemeenteleden een dienst in de Dorpskerk te Vorden bijgewoond. Daar werden onder het genot van geestelijk voedsel de stoelen uitgeprobeerd, die na de test in onze kerk de voorkeur genieten. Wat is de conclusie na dit bezoek? De stoel met het metalen frame en de kunststof rug was duidelijk favoriet. Toch wordt besloten eerst nog even verder rond te kijken (zie hierna). Wij danken de Protestantse Gemeente Vorden voor de gastvrije ontvangst: koffie voor en na de dienst en een gezellig broodmaaltijd rond het middaguur.

De restauratiecommissie heeft inmiddels een alternatieve stoel op het oog, die voldoet aan de te stellen eisen: metalen frame, beklede zitting, praktisch, stapelbaar, met liedboekbakje. Na een bezoek aan de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nunspeet, waar deze stoelen worden gebruikt, valt de beslissing. De kleur van het hout en de bekleding zal worden bepaald in samenhang met de vernieuwde kleurstelling van de preekstoel.

Onderzoek nevenruimte

Eind september hebben drie architectenbureaus zich in de kerk gepresenteerd aan kerkenraad, restauratiecommissie en klankbordgroep. Er volgen nu 1 op 1 gesprekken met elk bureau. Het zal nog even duren voordat we kunnen  beslissen wie zal worden uitgenodigd voor het maken van een schetsontwerp. Met nadruk zal worden gevraagd niet alleen te kijken naar mogelijkheden voor een nevenruimte nabij of aan de kerk, maar ook binnen de kerk.

Eric Janse de Jonge en Frits Kool, leden restauratiecie PGE, november 2013 (4)

Preekstoel 

De opdracht voor de restauratie van de preekstoel is verstrekt aan Samenwerkingsverband Meubelrestauratoren Hijman en Van Drie te Utrecht. De trap van de preekstoel is in december jl. een paar weken in Utrecht geweest voor restauratie. Kort voor Kerstmis is de gerestaureerde trap teruggeplaatst. De vervolgwerkzaamheden vinden in de kerk zelf plaats tussen 3 maart en 18 april 2014.

Kaarsenkroon

Het onderzoek naar de mogelijkheden tot conservering van de kaarsenkroon neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Wordt vervolgd. Dat was dus in december jl. nog zelf poetsen! De kroon ziet er na dit ambachtelijk poetswerk weer fantastisch uit.

Citaat

Ans Vermeijden schrijft in het novembernummer van ons kerkblad SAMEN naar aanleiding van het stoffige voegwerk:  “Maar we krijgen er een prachtkerk voor terug, een juweeltje!” Ans, dank je wel voor deze mooie woorden. Ook veel dank aan allen die zich inzetten voor het welslagen van de restauratie van onze kerk.

Namens de restauratiecommissie,

Frits Kool, voorzitter  

In de media: lees hier het artikel over de restauratie in Nieuwsbrief 3 van de Maatschappij van Welstand.