Er is een nieuwe vlog beschikbaar, die we graag onder jullie aandacht brengen. Deze week was het Driekoningenweek en in en om Den Bosch wordt daar op allerlei manieren aandacht aan besteed. Kijk maar eens op https://www.3kdb.nl/.
Als protestantse gemeente Engelen hebben we ook een kerkvlog gewijd aan de betekenis van dit verhaal van opstaan, op weg gaan en je gaven aanbieden… dat valt echt niet mee.
Reis mee met de wijzen, langs het hof van koning Herodes, naar de geboorteplaats van Jezus, en zie hoe het je verandert.
https://youtu.be/ZMhgSRZOrIQ
En, je kunt direct aan de slag door een bijdrage te leveren aan ons diaconale doel, de school voor speciaal onderwijs in Oekraïne! NL23 RABO 0121 9151 58 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Engelen, o.v.v. Oekraïne.
Alvast onze dank voor je steun!
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,

Peter Polling, scriba PGE