Nieuw project Diaconie: Immanuels Haven in Zuid-Afrika

Recentelijk zijn we in de nieuwe samenstelling (Mario, Jenno, Gebke en Astrid) weer bij elkaar gekomen als diaconie. Dat was prettig omdat we een aantal diaconale zaken weer konden afstemmen en nieuwe afspraken over de werkverdeling konden maken. We verwelkomen Gebke dan ook hartelijk in de diaconie en we verheugen ons op de samenwerking met haar.
Tijdens deze werkbespreking zijn de buitenlandse projecten aan mij toebedeeld en dat klinkt vrij logisch omdat ik daar beroepsmatig regelmatig kom. Met de diaconie steunen we inmiddels projecten in de Filippijnen en Zuid Afrika. Er is ook weer een nieuw project dat ik graag onder uw aandacht wil brengen, Immanuels Haven.
Het is een project vlakbij Kaapstad. Een Zuid-Afrikaans echtpaar runt daar een tehuis. Er worden 24 kinderen opgevangen, van alle leeftijden. Ze worden hier door de Zuid-Afrikaanse kinderbescherming geplaatst. Het is een fijn tehuis, waar ik zelf heel regelmatig kom. De kinderen leven sober, gestructureerd en worden er zeer liefdevol opgevangen. Er wordt iedere avond gebeden en vooral gedankt; zelfs de allerkleinsten doen daaraan mee.
Maar het tehuis heeft het af en toe ook zwaar. Immanuels Haven wordt wel gesteund door de plaatselijke kerk en wat individuen, maar het project zal toch ook flink aan de bak moeten met sponsorwerving. De lopende kosten zijn best hoog zijn: de energiekosten zijn bijvoorbeeld net zo hoog als in Nederland.
Om sponsors te vinden zul je naar buiten moeten treden. Een website is tegenwoordig hèt uithangbord om mensen er op te wijzen wat Immanuels Haven zoal doet en vooral wat men nodig heeft. Want al heb ik er zelf inmiddels al zakken kleding en speelgoed naar toe gebracht, kostenposten als schoolgeld en eten lopen ook gewoon door. Daar heeft men gewoon geld voor nodig.
Onze diaconie heeft daarom besloten om Immanuels Haven te steunen met het bouwen van een website. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat zij zelfstandig geld weten in te zamelen en zelfstandig kunnen functioneren als opvanghuis.
De website voor hen is thans in de maak. In een van de volgende kerkbladen zal ik u op de hoogte houden van deze ontwikkeling en uiteraard ook van onze andere diaconale projecten. Op deze site kunt u bij informatie over de diaconie de vaste rubriek over Immanuels Haven vinden.

Astrid van Diepen (diaconaal medewerker)