Inner conflict

Laten we de juiste wolf voeden!

Een Cherokee legende

Twee wolven 

Op een dag besloot een oude man zijn kleinzoon les te geven over het leven. 

“Er is binnenin mij een gevecht aan de gang” zei hij tegen de jongen.        
“ Het is een vreselijk gevecht tussen twee wolven. De ene is kwaad – hij is woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuldgevoel, verwijten, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego”.              

De man vervolgde: “De andere is goed – hij is geluk, vrede, liefde, hoop, bescheidenheid, vriendelijkheid, liefdadigheid, empathie, gulheid, waarheid, medeleven en vertrouwen. Hetzelfde gevecht is binnenin jou bezig – en binnenin iedereen.”

De kleinzoon dacht een paar minuten na en stelde zijn opa toen de vraag: “Welke wolf wint?”

De oude man antwoordde enkel, “De wolf die je voedt.”