“Steeds weer zoeken mijn ogen naar U”…

De Evangelietekst van deze zondag, Marcus 6: 1-15, gaat over mensen die geen brood hebben en brood dat gedeeld wordt, maar ook over de weg die Jezus gaat: als mensen die zijn wonderen gezien hebben, hem koning willen maken, trekt hij zich terug in de stilte, zoekt hij God.

In de Bijbel lees je soms dat mensen van buiten de geloofsgemeenschap van Israël van belang zijn voor het geloof: Melchisedek die Abraham tegemoet komt met brood en wijn; schoonvader Jetro die Mozes adviseert om niet in zijn eentje geestelijk leiding te geven aan zijn volk; de romeinse legerhoofdman met zijn zieke knecht die gelooft dat Jezus hem beter kan maken zonder lijfelijk aanwezig te zijn.

We luisteren deze zondag in de Veertigdagentijd, een tijd van vasten en bezinning, naast onze Evangelietekst ook naar wat moslims ons te zeggen hebben over vasten en bezinning.

De islam kent een grote mystieke traditie. Die mystieke kant wordt door veel moslims beleefd in de Ramadan, de tijd van vasten. We luisteren naar ervaringen van moslims bij het vasten en naar andere mystieke teksten.

We hopen dat deze teksten ons helpen om onze weg met God te gaan.

De dienst is voorbereid door ds. Gepke Kerssen, pastor in de San Salvatorgeloofsgemeenschap, Piet Reesink, vele jaren actief in de dialoog tussen moslims en christenen en Trudy Molenaar.