Er is veel verdeeldheid, discriminatie, achterdocht en wantrouwen om ons heen.
Goed nieuws is meestal geen nieuws. Daar willen we verandering in brengen!
Van 13 januari tot 12 februari is het de maand van de spiritualiteit. Het Platform Den Bosch wil hieraan graag een positieve bijdrage leveren door de dialoog te zoeken met het publiek, op een vijftal koopavonden. Tevens willen we getuigen van de goede samenwerking en verhoudingen tussen alle leden van het Platform, ook al heeft ieder van ons een andere achtergrond, spiritualiteit en cultuur.

Schema:
* 13 januari 2017 Helftheuvelpassage van 19.00 tot 20.00 uur
* 19 januari Kerkplein, voor de Grote Kerk in Den Bosch, 19.00 tot 20.00 uur
* 27 januari Maaspoort van 19.00 tot 20.00 uur
* 3 februari Pettelaar van 19.00 tot 20.00 uur
*10 februari Rivierenplein van 19.00 tot 20.00 uur

Verbinding met alle mensen…
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd om een of alle avonden deel te nemen. We willen dan het manifest uitdelen en zo de stilte, van de ‘zwijgende meerderheid’, doorbreken. Wij ontmoeten u graag.

Met vriendelijke groeten,
Mario van der Grient, secretaris,
Platform voor Religie & Levensbeschouwing,
T: 0651024836

Manifest van verbinding