Leerhuis najaar 2012, kerkblad september 2012

Oecumenisch leerhuis “voor normale mensen”; de zeven werken van barmhartigheid

Na het succesvol verlopen leerhuis over de zeven sacramenten, ligt het voor de hand om in het spoor van de zeven voort te gaan. Hoewel de zeven deugden of de zeven zonden ook een mogelijkheid zouden zijn geweest, zijn die ook het meest seculier: zij hebben ook buiten de kerk lading en betekenis gekregen.

Minder bekend zijn de zeven werken der barmhartigheid. Die hebben een lading die blijkbaar minder vanzelfsprekend is. Of juist echt kenmerkend christelijk. Zo te herkennen, als je de Bergrede van Jezus leest. Zij zouden ons wel eens kunnen helpen om als gelovigen scherp te blijven op de ontwikkelingen die nu in onze samenleving(en) plaatsvinden.

Helaas pasten de in het vorige nummer genoemde data bij nader inzien minder goed in de agenda van de parochie (en misschien ook wel bij ons). Nu ik na de herfstvakantie toch in de gemeente werk, kunnen de avonden ook dan plaatsvinden. Zo komen wij tot het volgende voorstel:

24 oktober: ‘Barmhartigheid’ en ‘de zieken verzorgen’

7 november: ‘De hongerigen voeden’ en ‘de dorstigen te drinken geven’

21 november: ‘De gevangenen bezoeken’ en ‘de naakten kleden’

28 november: ‘De vreemdelingen opnemen’ en ‘de doden begraven’

Er liggen inmiddels folders in de kerk, met een antwoordstrook waarop u zich kunt opgeven. Kosten € 5,00 voor de 4 avonden. De antwoordstrook graag voor 10 oktober inleveren bij de pastorie of mailen naar ds.knijff@kerk-engelen.nl of pastor@parochie-engelen.nl. 

ds. Roel Knijff