Diaken Jan Joosten en dominee Marloes Meijer hebben een leerhuis voorbereid over Job. Op 3 avonden ontdekken we wat dit boek ons leert over lijden, geloven, troosten en leven…

Want Job, dat is de man die allerlei verschrikkelijks meemaakte. Het verhaal begint en eindigt met een ‘inkijkje’ in de hemel. Als in een soort theaterstuk spreken God en de duivel met elkaar. Dan ontvouwt zich de eerste scene waarin we Job ontmoeten: een rechtvaardige man met veel rijkdom, succes en aanzien. Maar dat zal snel veranderen…

We gaan ontdekken hoe het boek Job is opgebouwd en staan stil bij de vraag waarom er lijden is en of God en de duivel daar wat mee te maken hebben. Daar is veel over te zeggen en te denken en er is niet zoiets als ‘het enige juiste antwoord’. We gaan tijdens de eerste bijeenkomst elkaar in gesprek, om te ontdekken hoe ieder daarover denkt.

Job legt zich niet zomaar neer bij zijn lijden. Hij heeft dit niet verdiend, blijft hij volhouden. De vrienden van Job blijven heel trouw bij hem zitten. Dan proberen ze hem ook te troosten, maar daar slagen ze niet erg in. Kun jij troosten? Hoe doe je dat en wat heb je nodig om je getroost te weten? We gaan tijdens de tweede bijeenkomst interactief aan de slag rond het thema ‘troost’.

Terwijl Job zijn vrouw hem aanmoedigt om zijn geloof los te laten, roept Job God ter verantwoording. Hij krijgt een héél lang antwoord… waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Toch blijft Job geloven. En uiteindelijk schenkt de hemel Job alles nieuw: zijn rijkdom, zijn dochters en zijn aanzien. Of dat echt een happy end is, daar kun je over twijfelen. Maar zijn er alternatieven?

Job is een verhaal dat je aan het denken zet over thema’s als God/geloof en het lijden, troost en (on)zekerheid, leven zonder oplossing, verlangen en mens zijn. En dat in drie avonden 😉

Jan en Marloes delen kennis en informatie, maar we gaan ook aan de slag met júllie kennis en ervaringen. Interactieve avonden dus over relevante thema’s.