In de afgelopen weken hebben we met veel ethische dilemma’s te maken gehad, al dan niet bewust. Dichtbij: houd ik inderdaad afstand, of kies ik ervoor om bij sommige mensen toch de nabijheid te zoeken? En wat weegt dan zwaarder: het risico voor jezelf of voor de ander, het geluk van nabijheid, of wellicht rebellie tegen opgelegde regels? Ook iets verder van ons bed, maar soms zomaar ineens heel dichtbij, waren er vragen: als er te weinig ic-bedden zijn, wie komt dan in aanmerking voor een bed en vooral: wie niet? Daar zitten vragen achter als: is het ene leven meer waard dan het andere en waar baseer je dat dan op?

Spannende vragen zijn het, waarop je niet zomaar een antwoord hebt. In vier avonden gaan we in gesprek over vier hoofdstromingen in de filosofische ethiek. De avonden kennen een vaste opbouw: terugblik op vorige keer, een filmpje, een filosofische inleiding door Hans van Dartel, een theologische aanvulling door Marloes Meijer, aangevuld met het neerzetten van een ethisch dilemma. Na een korte pauze gaan we met elkaar in gesprek over dat dilemma. Het beloven mooie avonden te worden! Nog in dubio? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op zondagmiddag 27 september om 16:00 in de katholieke kerk (tot ongeveer 17:00). De vervolgbijeenkomsten zijn in de protestantse kerk op 6 oktober over plichtethiek, 20 oktober over gevolgethiek, 3 november over deugdethiek en 17 november over zorgethiek. De avonden duren van 20:00 tot 21:30.

Aanmelden bij Marloes: predikant@kerk-engelen.nl of bij het parochiesecretariaat: secretariaat@parochie-engelen.nl