Kerkvisitatie

Eens in de vier jaar krijgt de kerkenraad bezoek van twee leden van het Regionaal College voor Visitatie in Noord-Brabant en Limburg. De visitatiecommissie bestaat altijd uit een predikant en een ouderling of diaken uit de regio. Het bezoek heeft het karakter van een werkbezoek. De commissie komt langs om van ons zelf te horen hoe het gaat in de gemeente.

De visitatie heeft als hoofddoel de opbouw van de gemeente. Visiteren betekent letterlijk onderzoeken. Het is absoluut geen controle of inspectie. Het belangrijkste is dat er met de visitatoren gekeken wordt hoe de gemeente samen met de kerkenraad functioneert.

Vooraf krijgen de visitatoren allerlei documenten toegestuurd, zoals het beleidsplan en enkele exemplaren van ons kerkblad, zodat ze een goed beeld krijgen van onze kerkelijke gemeente.

Het programma van het kerkbezoek op 2 oktober 2012 ziet er als volgt uit:

1. Als eerste zal men aan het eind van de middag een gesprek hebben met onze predikant.
2. Daarna volgt er een broodmaaltijd met de kerkenraad in de kerk. Hierbij zullen ook enkele gemeenteleden als vertegenwoordiger van een taakgroep in onze gemeente worden uitgenodigd.Als u als gemeentelid hierbij ook aanwezig wilt zijn, maar geen gerichte uitnodiging hebt ontvangen, bent u ook van harte welkom. Wilt u in dat geval wel even contact met mij opnemen?

3. Hierna houden de visitatoren een “inloopspreekuur” Van 19.15 tot 19.45 uur in de kerk voor iedereen van onze gemeente. De kerkenraad is hierbij niet aanwezig.

4. Als laatste volgt een gesprek met de leden van de kerkenraad.

Wilt u met de visitatoren in gesprek gaan en/of wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd met hen en de kerkenraad? U bent van harte welkom! Reserveer dan deze datum in uw agenda. U hoeft het niet te melden als u gebruik wilt maken van het “inloopspreekuur”, maar als u mee wilt eten, graag een berichtje.

Namens de kerkenraad,

 

Trudy Molenaar, scriba
mailadres: scriba@kerk-engelen.nl