Kerkrestauratie centraal op gemeenteavond

De architecten Geert Bosch van HilberinkBosch en Miel Wijnen van Wijnen Architectuur zullen tijdens de gemeenteavond op woensdag 24 september a.s. een presentatie geven over de resultaten van hun studie naar de haalbaarheid van een nevenruimte in of buiten de kerk. Als blijkt dat het tot stand brengen van een nevenruimte haalbaar is, komt de restauratie van onze kerk in een afrondende fase. Immers, van het al dan niet realiseren van een nevenruimte hangt ook af hoe de keuken, het toilet en de verwarmingsruimte kunnen worden heringericht.

Tot nu toe zijn de volgende onderdelen van het restauratieplan uitgevoerd: vernieuwen dakbedekking, verbeteren voegwerk en herstel steunberen, restauratie van de preekstoel en het schilderwerk binnen en buiten van de kozijnen.

Tijdens de gemeenteavond zullen ook beelden worden getoond van de kleurstelling en bekleding van de nieuwe stoelen, die binnenkort zullen worden besteld. Ook zal duidelijk worden wanneer de kaarsenkroon zal worden geconserveerd. Ten slotte wordt ook inzicht gegeven in de totale kosten van het plan en de tot nu toe beschikbare middelen. Kortom, alle restauratiezaken passeren de revue. Uw belangstelling en uw inbreng worden zeer op prijs gesteld.

Aanvang van de avond is om 20.00 uur in de kerk. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor koffie en ontmoeting.

Frits Kool