Kerkblad

Het kerkblad “SAMEN” verschijnt tien keer per jaar en is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeenten van Engelen, Drunen en Vlijmen. In dit blad worden de kerkdiensten en andere activiteiten aangekondigd, wordt verslag gedaan van alles wat zich in de gemeente afspeelt en worden bijdragen van gemeenteleden opgenomen die op een of andere manier het geloof en de kerk betreffen. Ook de diensten van de Protestantse Gemeenten van Vlijmen en Drunen en van de Doopsgezinde Gemeente en Remonstrantse Werkgroep in ons eigen kerkgebouw worden in het rooster opgenomen. Bij toerbeurt verzorgen de eigen predikanten van de drie Protestantse Gemeenten de rubriek “Onder het Woord”.

Onder het tabje Kerkblad vindt u artikelen uit het meest recente Kerkblad.

De redactie van het Engelense gedeelte in het kerkblad wordt gevoerd door mevrouw Y. (Yvonne) Klerk en de heer J. (Jan) Geevers. Het redactieadres is: mevrouw Y. (Yvonne) Klerk. Voor contact klik hier. Bij de bezorging zijn betrokken mevrouw G. (Gebke) Vermeijden en de heer C. (Charl) Lavell, de heer J. (Jenno) Schulp, de heer S. (Sietse) Bouwer, de heer E. (Rikus) Geuze, de heer en mevrouw Oosterhoff  en de heer W. (Willem) Schot.

 

Inleverdata kopij voor het Kerkblad van:

september 2012: inleveren voor zaterdag 25 augustus 2012. Rubriek ‘Onder het Woord” wordt verzorgd door Engelen

oktober 2012: inleveren voor zaterdag 22 september 2012. Rubriek ‘Onder het Woord” wordt verzorgd door Drunen

november 2012: inleveren voor zaterdag 20 oktober 2012. Rubriek ‘Onder het Woord” wordt verzorgd door Vlijmen

december’12/januari 2013: inleveren voor zaterdag 24 november 2012. Rubriek ‘Onder het Woord” wordt verzorgd door Engelen