Kan er uit Amsterdam iets goeds komen?

In de kerk is er altijd een spanning tussen ‘het behouden van het goede’ en vernieuwing, tussen traditie en experiment. Dat is zo in Engelen en dat is in Amsterdam niet anders.

En elke invulling vindt wel zijn eigen publiek, al is het wel mijn indruk dat kerken waarin het ‘behouden’ meer aandacht krijgt, het vaak beter afgaat dan kerken waarin het experiment domineert. Zo zijn er in Amsterdam twee mooie grote kerken, waarin een gemeente met de signatuur van de Gereformeerde Bond binnen de PKN bijeenkomt: de aloude Noorderkerk in de Jordaan en de fraaie art-deco Jeruzalemkerk in De Baarsjes. Volop traditie dus.

Amsterdam zou echter Amsterdam niet zijn als er ook niet ruimte was voor vernieuwing en experiment. Zo komt in de bijna kathedrale Oude Kerk, midden op de Wallen, elke zondag een kleine gemeente bijeen in diensten waarin veel aandacht voor liturgische vernieuwing.

Een bijzonder experiment is in 2008 genomen door dominee Hoogenkamp, stadspredikant van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Zij organiseerde in de Doopsgezinde Singelkerk een nieuwe opzet van de kerkdienst: De Preek van de Leek.

“Vroeger waren dominees opiniemakers, die rol is nu overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten, politici en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit”, zo vond Abeltje Hoogenkamp. Hoe zouden zij hun mening verkondigen in de context van een kerkdienst?

Want dat is een dienst met een Preek van de Leek, een ‘gewone’ kerkdienst met alleen een niet-theoloog als voorganger. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.preekvandeleek.nl.

De kerkenraad van Engelen heeft mij uitgenodigd om op zondag 20 juli de eerste Preek van de Leek in Engelen te houden. Dat wordt dus een gewone kerkdienst, maar toch ietsjes anders dan gebruikelijk. Dat geldt ook voor de preek: niet een theologisch onderbouwde bijbeluitleg, maar een persoonlijk gekleurd verhaal met natuurlijk wel verwijzingen naar de gelezen Bijbelgedeelten.

Nadat ik ‘ja’ had gezegd, bleek het best spannend. Zo vanaf de preekstoel vertellen hoe bijbel en geloof je inspireren, is toch weer wat anders dan in een debat of een lezing je mening geven.

Het wordt vast een mooie dienst en dan komt er toch iets goeds uit Amsterdam.

 

Kees van Grootheest