BROEK OP LANGEDIJK

‘Zalig kerstfeest’ riep de kleinzoon opgetogen op kerstmorgen. ‘Dat zeggen wij hier niet!’ reageerde zijn opa. ‘Hier wensen wij iedereen een gezegend kerstfeest.’ In opa’s regio trokken jaren geleden katholieken en protestanten gescheiden op. Zo kreeg de kleinzoon, die een katholiek vriendje had, een gereformeerd lesje van zijn opa.

Deze inmiddels vermakelijke familiegeschiedenis kwam bij mij boven toen wij op een herfstige zondagmorgen een kerkdienst bijwoonden in opa’s kerk: de van oorsprong gereformeerde Trefpuntkerk in Broek op Langedijk, het dorp waar wij zijn opgegroeid. Destijds een hechte dorpsgemeenschap met een christelijke school, muziekvereni- ging, mannenkoor, turnvereniging en voetbalclub, maar kerkelijk opgedeeld in vijf strikt van elkaar gescheiden protestantse stromingen. En de katholieken? Die kerkten twee dorpen verder om de paapse mis (‘een vervloekte afgoderij’) bij te wonen.

De groene Trefpuntkerk in Broek op Langedijk

Ruim vijftig jaar geleden werd de Trefpuntkerk gebouwd. Ons kerkelijk huwelijk werd er in de koude decembermaand van 1970 voltrokken. De kerk was behaaglijk warm; het aardgas kostte toen bijna niets: netto 5 oude centen per kubieke meter. Ook nu was de kerk van binnen warm. Aan de buitenkant zagen we zonnepanelen op het dak en bij de ingang prijkte het bordje ‘Groene kerk’. ‘Volgende week gaat de verwarming een graadje lager’, zei de dienstdoende ambtsdrager, die dominee Alex van Heusden warm welkom heette. Dominee? Een gereformeerde dominee? Nee, hier stond de van oorsprong katholieke theoloog Van Heusden, die verbonden is aan de Amsterdamse studentenekklesia en het door Huub Oosterhuis opgerichte studiecentrum ‘De nieuwe liefde’. We zongen onbekende, maar goed gekozen en prachtige liederen. ‘Verborgen schatten uit het Liedboek’ volgens de oecumenische voorganger, die prekend over Deuteronomium 6 de kerkgangers vol overtuiging voorhield: ‘Het is nu aan ons’. Kijk vooruit: het is aan ons. Met die boodschap dronken we koffie met oude en nieuwe bekenden. We praatten bij, bespraken de eigentijdse ontwikkeling van de Trefpunt- kerk en blikten vooruit met het einde van het jaar in zicht. Voor iedereen gelukkige dagen. Het eeuwig durend geluk met God. Zalig kerstfeest.

Frits Kool

Frits Kool (1944) groeide op in Broek op Langedijk (Noord-Holland). Hij woonde met zijn gezin vele jaren in Woerden. Tegen het einde van zijn loopbaan verhuisden hij en zijn vrouw naar Engelen. Beiden zijn aangesloten bij de Protestantse Gemeente Engelen en voelen zich betrokken bij het wel en wee van deze actieve kerkgemeenschap. Frits schrijft al jaren columns voor het -destijds- kerkblad SAMEN, nu LamBertusBode. Een aantal columns is gebundeld in ‘Inspiratie Onderweg’. Te verkrijgen via de schrijver.