High Fifty, kerkblad dec. 2012 en jan. 2013

De 50-plussers in onze kerk kwamen in oktober weer bijeen onder de naam “High Fifty”. Hier de verslagen van de twee koffieochtenden.

Maandagmorgen, 22 oktober

Op 22 oktober kwamen we bij elkaar op de eerste High Fifty-morgen van dit najaar. Wil en Thijs van Wallene ontvingen ons in hun huis aan de Parcivalring. De groep was niet zo groot, maar dat had geen invloed op de openheid van de gesprekken. We deelden met elkaar blijde en droevige gebeurtenissen in ons leven en zochten naar wegen die ons geloof ons aanreikt om hiermee om te gaan. In het tweede deel van de morgen spraken we over jongeren, hoe ze hun weg zoeken in de samenleving en wat onze rol als (meestal) grootouders daarbij is. Mooi was het verhaal van Wim Koole, die vertelde over de film die zijn zoon gemaakt heeft en waarin ook de relatie vader/zoon aan de orde komt. De film, Kauwboy, is intussen bekroond en wordt wereldwijd bekeken.
De tijd vloog voorbij en het onderwerp dat aangedragen was, “vrouwen rondom Jezus”, zal bewaard moeten blijven voor een volgende keer.

Wil en Thijs, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. In het voorjaar ontmoeten we elkaar weer voor een boeiende HF-morgen.

Trudy Molenaar 

Woensdagmorgen, 24 oktober

Heerlijke koffie, het weerzien van elkaar, blije begroeting en bijna meteen een gesprek over de prachtige Statenbijbel, die Ans, als behoedster van de bijbel tijdens de werkzaamheden in en aan de kerk, ons van dichtbij liet zien. Daarna opening met welkom voor allen, onder wie twee gasten – hé, wat leuk – met bekende gezichten, bloemen voor gastvrouw Ans en een stukje van Lise Stilma over “Vader” gelezen door Anneke.

Wie komt met de eerste vraag: Ja… verwarring over de ark van Noach, vulling van de ark, vernietiging van mensen en dieren er buiten, maar ook: het nieuwe begin en meer hoop voor de mensheid.

Hoe moeten we in onze tijd met de Bijbelverhalen omgaan? Fijn dat ds. Roel erbij is om onze vragen/antwoorden te begeleiden. Kern van het verhaal, zoals ik het heb ervaren: er is een zondvloed/een ter verantwoording roepende God, maar er is ook Pasen/een verzoenende God.

Te allen tijde zegt God: “Mens, waar zijn jullie ‘in Gods naam’ mee bezig.” Toch wil Hij met ons verder en dat maakt Pasen ons duidelijk.

Na de pauze vragen en informatie over het oecumenisch leesrooster in ons kerkblad “Samen” en de begeleidende tekst, die soms moeilijk te begrijpen is, zoals bijvoorbeeld het stukje van 7 oktober.

Verder kwamen in het kort onderwerpen aan de orde:

-over canonieke, deuterocanonieke en apocriefe boeken;

-over het mooie van staan tijdens het voorlezen uit de evangeliën. Waarom doen wij dat niet?

Al met al, na sluiting door Roel konden we terugzien op een waardevolle ochtend, waar iedereen geïnteresseerd aan meegedaan had.

Nog een doordenkertje van deze ochtend: Wie goed doet, goed ontmoet. Wie goed doet, God ontmoet.

 

Anneke van der Giessen