Mevrouw Map Dietz ging op zondag 12 juli voor in een bijzondere dienst over het Oosterse Christendom. Zij leidde in de afgelopen jaren in onze kerk vele diensten. Vaak legde zij daarin al accenten bij het jodendom en oosterse religies. Nu stond de hele dienst in het teken van het thema en deelde mw. Dietz haar grote kennis van deze religies met de aanwezigen. En dat waren er op deze zondagmorgen opvallend veel. Na klokgelui en het branden van wierook, werd een ieder uitgenodigd een kaars te ontsteken en daarbij iemand of iets speciaal te gedenken.

IMG_0848 IMG_0849

De sfeer van een Oosters-orthodoxe dienst kwam zo goed tot uiting. Ook door de passende muziek.

Zijn er verbindingen tussen onze religie en het oosters Christendom? Ja, bijvoorbeeld door de geloofsbelijdenis van Nicea. In haar toelichting putte mevrouw Dits ook uit indrukken die zij had opgedaan tijden een recente reis naar Georgie en Armenie. Dit allemaal ondersteund met meegebrachte iconen, actuele foto’s en boeiend filmmateriaal. Met recht een bijzondere dienst.

Frits Kool

 

 

 

Eerdere aankondiging van de dienst:

In een bijzondere dienst, op zondag 12 juli, geeft mw. Map Dietz ons een inkijkje in de boeiende, kleurrijke én tragische wereld van het oosters christendom.

De oosters-orthodoxe kerken vormen een wereld op zich waar wij, als westerse christenen, misschien wel enigszins een voorstelling van hebben, maar waarvan we door haar veelkleurige verscheidenheid inhoudelijk nauwelijks iets weten.

De laatste jaren komen we via de rijkdom van iconen, die altijd een belangrijke plaats innemen in de orthodoxe kerken, ook hier meer te weten over deze orthodoxe kerken. Misschien hebt u ooit een Byzantijnse liturgieviering meegemaakt en weet u hoe afwijkend die is van onze kerkdiensten. De christenen van de Koptische en de Syrisch orthodoxe kerk staan in hun beleving van het christendom verder van ons af dan we ons meestal voorstellen, ook al horen we door de gewelddadigheden in het Midden-Oosten nu meer over de positie van deze christenen in hun vaak Islamitische wereld.

Map Dietz heeft vele reizen naar deze landen begeleid en kan vanuit haar eigen ervaringen hierover ongetwijfeld boeiend vertellen, waarbij Frits Kool het geheel dichterbij brengt met bijpassend beeld en geluid.

Trudy Molenaar