Waar kijk jij naar? Juist ook kinderen van harte welkom!

Georganiseerd door het Beraad van Kerken, vindt op donderdag 9 mei een Hemelvaartsviering plaats in de Sint Cathrien, Kruisbroedershof 4 in Den Bosch. Iedereen welkom!

Dus geen dienst in de Oude Lambertus te Engelen!