De Protestantse gemeente Engelen wenst u allen een gezond en gezegend 2023. Iedere donderdagmiddag is de kerk, het trotse en oudste monument midden in oud-Engelen, geopend voor belangstellenden. Met koffie, thee, een praatje, of ’t ervaren van een eeuwenoude standvastige rust.

Op 8 januari is er aansluitend aan de morgendienst, waarin pastor Watze Flach zal voorgaan, een nieuwjaarsgroet met koffie en thee.

Op 15 januari gaat ds. Marloes Meijer voor in een oecumenische morgendienst, zoals altijd om 10:30, waarna eveneens gelegenheid zal zijn elkaar hartelijk te begroeten in het nieuwe jaar.

Voor dienst, groet of rust: ook in 2023 bent u van harte welkom in de kerk!