Zondag 16 juni bent u als gemeente te gast in de Protestantse kerk in Dinther. De dag begint om 10.00 uur met een gezamenlijke viering van de gemeenten van Dinther en Engelen. Ik verwacht dat het wel een volle bak zal worden, maar dat verhoogt alleen maar de feestvreugde.

Toen het verzoek kwam van jullie diaconie (die de gemeentedag organiseert) of de gemeentedag op zondag 16 juni in Dinther gehouden zou kunnen worden, heb ik dat in de kerkenraadsvergadering direct met een positief advies besproken. Iedereen was enthousiast! Vooral over de gezamenlijke dienst. Ik zelf ook trouwens: ik stel er zelfs mijn vakantie een aantal dagen voor uit. Roel Knijff en ik zullen de dienst samen doen.

Om vast een klein beetje kennis te maken, vertel ik iets over onze gemeente.

Oorspronkelijk, voor het ontstaan van de PKN, heette onze gemeente: de Nederlands Hervormde Gemeente te Dinther c.a. En dat c.a. (cum annexis: wat erbij hoort) achter Dinther is terecht, want onze gemeente is echt een streekgemeente: de leden wonen in de kerkdorpen Dinther, Heeswijk, Loosbroek, Nistelrode, Vorstenbosch en een gedeelte van Heesch. Ik rijd dus heel wat kilometers om mijn mensen te bezoeken!
De gemeente is ontstaan in 1648 en vierde in 1998 op grootse wijze haar 350-jarig bestaan.
We zijn een kleine gemeente, want al vanaf de oprichting heeft het ledental altijd zo tussen de 35 en 120 gelegen.
Ons huidige kerkgebouw dateert van 1843.

KerkDintherDe naast de kerk gelegen pastorie is gebouwd in 1789 en was aanvankelijk de pastorie van de katholieke pastoor Versantvoort.

Na de “kerkruil” in de Franse Tijd kwam (in 1806) de pastorie in protestantse handen. De oude katholieke schuurkerk die naast de pastorie stond, werd afgebroken en op dezelfde plaats werd de huidige kerk gebouwd. Aanvankelijk was er ook nog een Hervormde kerk aan de Lariestraat in Heeswijk. Die is eind 1859 gesloten. Op die plaats bevindt zich nu de Protestantse begraafplaats, die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt.

We zijn, hoewel klein, wel een levendige gemeente. Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst.

InterieurDintherOp de eerste zondag van de maand wordt er na de dienst gezamenlijk koffie gedronken in de achter de kerk gelegen ontmoetingsruimte “De Ark”. Een gebouw waar we enorm blij mee zijn, omdat we daardoor ruimte hebben voor de kinderdienst, voor vergaderingen en bijeenkomsten. En het doet ook dienst als werkplek voor mij als pastor.

Vijf keer per jaar wordt de dienst vanuit onze kerk uitgezonden op de lokale televisie.

Voor wie geïnteresseerd is in de opkomst van het Protestantisme in Noord-Brabant en meer wil lezen over de geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Dinther c.a.: ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan is een boek uitgegeven: ‘Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998’, geschreven door dr. Hans Jansen, oud-predikant van Dinther. Dat is nog steeds verkrijgbaar.

Allemaal hartelijk welkom in Dinther op 16 juni!

Pieter Molenaar, pastor Protestantse gemeente Dinther