Gemeentevergadering

Op regelmatige basis belegt de kerkenraad een gemeentevergadering waarin actuele onderwerpen aan de leden van de gemeente worden voorgelegd ter advies, informatie, overweging en/of beslissing. Ook inhoudelijke discussies over ons geloof, kunnen onderwerp van een gemeenteavond zijn. In de afgelopen tijd zijn o.a. onze beleving van Pasen, de financiële situatie en voorstellen tot restauratie, het beleidsplan “Dit huis, een herberg onderweg…”, de beroeping en aanstelling van een eigen predikant aan de orde geweest.