5 Juli was onze -tweejaarlijkse- gemeentedag. Tegen de klok van 10 verzamelden zich alle deelnemers aan de loswal van Engelen.

Een paar jaar eerder waren we ook al eens met de boot op stap geweest, toen richting Heusden. Nu gingen we de andere kant uit, richting de stad ‘s-Hertogenbosch, naar de wijk Boschveld.

Omdat onze diaconie al heel wat jaren met de wijk Boschveld in contact is, was dat een goed gekozen reisdoel. We werden ontvangen in het Pastoraal buurtcentrum De Wijkplaats, het ontvangsthuis in de wijk. Het is een eenvoudig ingericht huis, waar mensen worden ontvangen, cursussen gegeven kunnen worden en gezamenlijke activiteiten plaats vinden.

SAM_0275Buurtpastor Sietske Nieboer ontving ons in de beschaduwde achtertuin van het buurhuis met koffie-plus en koel water. 

Zij gaf een korte presentatie over het indrukwekkende werk dat zij en haar collega Julia doen in deze stadswijk. Ze vertelde over de samenstelling van de wijk, waar zoveel mensen vanuit de gehele wereld wonen, velen met weinig financiële middelen, gebrek aan netwerk en weinig zicht op werk. Het omgaan met en ondersteunen van de meest kwetsbare mensen van onze samenleving geeft haar veel steun bij het werk dat zij met grote inzet doet. Sietske nodigde ons allen uit om een korte ‘exposure’ wandeling te maken door de wijk: met aandacht kijken naar de omgeving waar je je bevindt en in je opnemen en overdenken wat je ziet en ervaart. Het leverde een boeiend gesprek op.

In de Boschveldtuin aan de Paardskerkhofweg volgde een prima verzorgde lunch, die verrassend werd opgevrolijkt met gitaar en zang door Bart Oosterveld, zijn vrouw Lisette en zoon Kees. Het was heel mooi en herinnerde ons aan onze klokluidster Amelia.

SAM_0279SAM_0318SAM_0339IMG_0817IMG_0814SAM_0386SAM_0390SAM_0412

Halverwege de middag haalde de boot ons weer op en bracht ons via een prachtige route terug naar onze ’thuishaven’ Engelen.

We kijken terug op een mooie dag, die plezierige contacten opleverde maar ook tot enige bezinning en overdenking stemde. Een wijk, zo dicht bij Engelen, maar met zoveel diversiteit en daaruit voortvloeiende problemen, soms in contrast met meer welvarende plekken niet ver daar vandaan. De zeer hartelijke ontvangst en inzet van buurtpastor Sietske, die met weinig middelen werkt, gaf ons bijzondere voldoening en inspiratie. Diaconie, bedankt voor de organisatie van deze plezierige dag!

Ans Vermeijden

(Ingekort artikel uit Kerkblad Samen)

~ UITNODIGING ~

Voor de gemeentedag, zondag 5 juli 2015

Thema: Ontmoeten

Op deze dag reizen, vieren, praten en eten we met elkaar om elkaar op een andere manier te ontmoeten. We gaan op bezoek bij een diaconaal project in de wijk Boschveld.

Programma:

Vertrektijd vanaf de kade in Engelen is 10.00 uur. Het is ongeveer een half uur varen. Voor mensen die slecht ter been zijn is een busje gehuurd, om hen van de boot naar ‘De Wijkplaats‘ te brengen, Copernicuslaan 89/91. Met het warme weer wordt rekening gehouden!

image001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden zo spoedig mogelijk bij:

Jenno Schulp, e-mail: schulp.ketelaar@hetnet.nl

Gebke Vermeijden, e-mail: g.vermeijden@kpnmail.nl

Wij hopen op een grote groep gemeenteleden die deze dag met elkaar inhoud geeft en gezellig maakt, inspirerend en bijzonder!

~ Tot 5 juli! ~