Het is al weer enige tijd geleden dat we een gemeenteavond hadden. Hoog tijd dus.

Er is veel in beweging, waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan om van elkaar te horen hoe we daarover denken. De avond zal in twee delen uiteen vallen.

Voor de pauze willen we nadenken over de mogelijkheid om door de landelijke kerk te worden erkend als een pioniersplek. We krijgen dan ondersteuning bij het betrekken van mensen die niet vanzelfsprekend naar een kerk gaan, maar wel interesse hebben.

Het betekent geen fundamentele doorkruising van ons gemeenteleven, het verschaft ons de mogelijkheid daaraan iets toe te voegen. En de erkenning dat we blijkbaar al op een toekomstgerichte wijze met onze mogelijkheden omgaan.

Op de gemeenteavond willen we u ook met u delen met welke gemeenten en kerken wij nu samenwerken. Iedere vorm van samenwerking is op een eigen wijze kansrijk. Maar we willen vooral ook peilen wat u van die verschillende vormen van samenwerking denkt.

Het tweede deel van de avond zullen we nadenken over ons kerkgebouw. Allereerst proberen we scherp in beeld te krijgen wat eigenlijk waardevol is in en aan ons kerkgebouw. We gebruiken daarvoor het oog en de visie van de deskundige buitenstaander.

Daarnaast zullen we het gesprek voeren over de mogelijkheden tot renovatie en uitbreiding van ons kerkgebouw. Waarschijnlijk hebt u de maquettes in de kerk zien staan. Wat zegt dat over de stand van zaken? En hoe denken we daarover?

We zullen als kerkenraad een volgorde moeten bepalen in de aanpassingen die het meest wezenlijk zijn voor onze gemeente, zodat we de prioriteiten kunnen gaan vaststellen. En we willen afspreken hoe we u voortdurend kunnen betrekken bij de voortgang.

We hopen van harte op uw komst, zodat we samen een goed beeld krijgen wat er in de gemeente leeft. Woensdag 27 februari om 20.00 uur in onze kerk. Welkom.

 

ds. Roel Knijff